مرکزآهن| جامع ترین فروشگاه اینترنتی آهن آلات, ارائه قیمت لحظه ای آهن آلات، قیمت میلگرد، قیمت تیرآهن,قیمت ورق, قیمت نبشی, قیمت ناودانی, قیمت قوطی پروفیل, سیم حرارتی, تسمه ورقی و کوره ای, محصولات ذوب آهن اصفهان و فولاد مبارکه

تعرفه حمل بار

فهرست بهاي حمل كالا با تريلر از مبدا ذوب آهن اصفهان

ردیف شهر کرایه(ریال)
۱ بندر دیلم ۱۲۲۹۸۲۰۰
۲ بندر عسلویه ۱۴۸۱۱۴۰۰
۳ بندر دیر ۱۴۱۰۰۷۰۰
۴ بندر طاهری ۱۴۲۱۴۰۰۰
۵ بوشهر ۱۱۹۷۸۹۰۰
۶ بوانات ۹۷۶۴۴۰۰
۷ بستک ۱۵۷۸۹۹۰۰
۸ برازجان ۱۱۴۰۲۱۰۰
۹ بندر کنگان ۱۴۱۰۰۷۰۰
۱۰ بانه ۱۶۵۸۳۰۰۰
۱۱ بوکان ۱۵۳۹۸۵۰۰
۱۲ بیجار ۱۳۰۲۹۵۰۰
۱۳ بهار ۹۷۶۴۴۰۰
۱۴ بروجرد ۸۳۹۴۵۰۰
۱۵ بندر امام ۱۰۴۸۵۴۰۰
۱۶ بهبهان ۱۱۵۷۷۲۰۰
۱۷ بروجن ۵۴۰۷۵۰۰
۱۸ بافت ۱۱۰۹۳۱۰۰
۱۹ بافق ۸۹۷۱۳۰۰
۲۰ بردسیر ۱۰۴۸۵۴۰۰
۲۱ بم ۱۲۹۱۶۲۰۰
۲۲ بندر کنگ ۱۶۵۸۳۰۰۰
۲۳ بندر عباس ۱۱۸۴۵۰۰۰
۲۴ بندرلنگه ۱۶۵۸۳۰۰۰
۲۵ بوئین زهرا ۹۷۶۴۴۰۰
۲۶ بجستان ۱۶۰۷۸۳۰۰
۲۷ بجنورد ۱۷۸۶۰۲۰۰
۲۸ بردسکن ۱۷۷۰۵۷۰۰
۲۹ بشرویه ۱۳۷۹۱۷۰۰
۳۰ بیرجند ۱۷۴۳۷۹۰۰
۳۱ بمپور ۱۹۴۲۵۸۰۰
۳۲ بابل ۱۵۹۲۳۸۰۰
۳۳ بابلسر ۱۵۹۲۳۸۰۰
۳۴ بهشهر ۱۶۲۰۱۹۰۰
۳۵ بندر گز ۱۶۵۳۱۵۰۰
۳۶ بندر ترکمن ۱۶۵۳۱۵۰۰
۳۷ بندر انزلی(این طرف پل) ۱۲۵۸۶۶۰۰
۳۸ بندر انزلی(آن طرف پل) ۱۴۱۰۰۷۰۰
۳۹ بندر جاسک ۱۶۹۴۳۵۰۰
۴۰ بازرگان ۱۸۳۰۳۱۰۰
۴۱ بستان آباد ۱۴۳۹۹۴۰۰
۴۲ بناب ۱۵۵۹۴۲۰۰
۴۳ بومهن ۱۰۸۰۴۷۰۰
ردیف شهر کرایه
۱ پیرانشهر ۱۸۵۷۰۹۰۰
۲ پیرانشهر(حاج عمران) ۱۹۳۸۴۶۰۰
۳ پلدختر ۹۳۰۰۹۰۰
۴ پارس آباد مغان ۱۹۴۶۷۰۰۰
۵ پیشوا ۱۰۲۱۷۶۰۰
ردیف شهر کرایه
۱ تاکستان ۱۰۲۱۷۶۰۰
۲ توسیرکان ۹۷۶۴۴۰۰
۳ تفت ۸۱۰۶۱۰۰
۴ تایباد ۱۹۰۷۵۶۰۰
۵ تربت جام ۱۸۶۸۴۲۰۰
۶ تربت حیدریه ۱۷۴۳۷۹۰۰
۷ تالش ۱۳۳۶۹۴۰۰
۸ ترکمنچای ۱۴۰۹۰۴۰۰
۹ تنکابن ۱۴۹۹۶۸۰۰
۱۰ تبریز ۱۵۶۳۵۴۰۰
۱۱ تکاب ۱۵۵۸۳۹۰۰
۱۲ تفرش ۹۵۹۹۶۰۰
۱۳ تهران ۹۷۶۴۴۰۰
۱۴ تهران(ج آبعلی) ۱۰۴۸۵۴۰۰
۱۵ تهران طرح(پائین شهر) ۱۰۸۳۵۶۰۰
۱۶ تهران طرح(بالای شهر) ۱۲۱۲۳۱۰۰
ردیف شهر کرایه
۱ جم ۱۵۵۸۳۹۰۰
۲ جهرم ۱۱۹۷۸۹۰۰
۳ جیرفت ۱۳۳۶۹۴۰۰
۴ جویبار ۱۵۹۲۳۸۰۰
۵ جلفا ۱۷۹۹۴۱۰۰
۶ جلیل آباد ورامین ۱۰۲۱۷۶۰۰
۷ جغطای سبزوار ۱۶۶۴۴۸۰۰
۸ چناران ۱۸۲۹۲۸۰۰
۹ چابهار ۲۱۵۵۷۹۰۰
۱۰ چابکسر ۱۳۷۷۱۱۰۰
۱۱ چالوس ۱۵۹۲۳۸۰۰
۱۲ چمستان نور ۱۵۵۸۳۹۰۰
۱۳ چغادک ۱۱۵۶۶۹۰۰
۱۴ جوانرود ۱۲۱۲۳۱۰۰
ردیف شهر کرایه
۱ رزن ۹۷۶۴۴۰۰
۲ رامهرمز ۱۲۲۹۸۲۰۰
۳ رفسنجان ۹۷۶۴۴۰۰
۴ رودان ۱۲۵۷۶۳۰۰
۵ راسک ۲۰۵۵۸۸۰۰
۶ رامسر ۱۴۳۹۹۴۰۰
۷ رشت ۱۱۵۷۷۲۰۰
۸ رودبار ۱۱۰۹۳۱۰۰
۹ رودسر ۱۲۲۹۸۲۰۰
۱۰ روانسر ۱۱۹۸۹۲۰۰
۱۱ رباط کریم ۹۷۶۴۴۰۰
۱۲ راور کرمان ۱۲۲۹۸۲۰۰
ردیف شهر کرایه
۱ زنجان ۱۱۰۹۳۱۰۰
۲ زرند ۱۱۰۹۳۱۰۰
۳ زابل ۲۰۵۵۸۸۰۰
۴ زاهدان ۱۷۹۸۳۸۰۰
۵ زیر آب قائم شهر ۱۴۶۸۷۸۰۰
ردیف شهر کرایه
۱ سپیدان ۱۰۴۸۵۴۰۰
۲ سرخان ۱۱۸۴۵۰۰۰
۳ سروستان ۱۰۸۰۴۷۰۰
۴ سرابله ۱۴۳۹۹۴۰۰
۵ سرپل ذهاب ۱۲۵۸۶۶۰۰
۶ سقز ۱۴۹۹۶۸۰۰
۷ سنقز ۱۰۴۸۵۴۰۰
۸ سنندج ۱۲۰۴۰۷۰۰
۹ سربندر ۱۱۰۹۳۱۰۰
۱۰ سوسنگرد ۱۰۸۰۴۷۰۰
۱۱ سرچشمه ۹۷۶۴۴۰۰
۱۲ سیرجان ۹۳۰۰۹۰۰
۱۳ سبزوار ۱۵۸۱۰۵۰۰
۱۴ سرخس ۱۹۸۹۹۶۰۰
۱۵ سمنان ۱۱۰۹۳۱۰۰
۱۶ سراوان ۲۱۸۹۷۸۰۰
۱۷ سرباز ۲۰۱۱۵۹۰۰
۱۸ ساری ۱۵۹۲۳۸۰۰
۱۹ سراب ۱۵۹۲۳۸۰۰
۲۰ سردرود ۱۵۹۲۳۸۰۰
۲۱ سردشت ۱۸۹۵۲۰۰۰
۲۲ سرعین ۱۶۲۰۱۹۰۰
۲۳ سلماس ۱۶۵۳۱۵۰۰
۲۴ ساوه ۷۹۶۱۹۰۰
۲۵ سلفچگان ۷۷۸۶۸۰۰
ردیف شهر کرایه
۱ شیراز ۹۹۰۸۶۰۰
۲ شوش ۹۴۷۶۰۰۰
۳ شوشتر ۱۰۲۱۷۶۰۰
۴ شهرکرد ۵۷۲۶۸۰۰
۵ شهربابک ۸۹۷۱۳۰۰
۶ شاهرود ۱۴۰۹۰۴۰۰
۷ شیروان ۱۷۹۹۴۱۰۰
۸ شاهین دژ ۱۵۸۷۲۳۰۰
۹ شبستر ۱۵۹۲۳۸۰۰
۱۰ شازند ۸۳۹۴۵۰۰
۱۱ شهرری ۹۷۶۴۴۰۰
۱۲ شهریار ۹۷۶۴۴۰۰
۱۳ شهید رجائی ۹۷۶۴۴۰۰
ردیف شهر کرایه
۱ صائین قلعه ۱۰۴۸۵۴۰۰
۲ صحنه ۱۰۴۸۵۴۰۰
۳ صومعه سرا ۱۲۵۷۶۳۰۰
۴ صوفیان ۱۵۶۵۶۰۰۰
۵ طبس ۱۲۵۲۴۸۰۰
ردیف شهر کرایه
۱ علمده نور ۱۶۲۳۲۸۰۰
۲ علی آباد گلستان ۱۶۹۵۳۸۰۰
۳ عجب شیر ۱۵۹۲۳۸۰۰
ردیف شهر کرایه
۱ فراشبند ۱۳۳۶۹۴۰۰
۲ فسا ۱۰۸۰۴۷۰۰
۳ فیروزآباد ۱۱۵۷۷۲۰۰
۴ فارسان ۶۱۵۹۴۰۰
۵ فردوس ۱۵۸۱۰۵۰۰
۶ فریمان ۱۸۲۹۲۸۰۰
۷ فریدون کنار ۱۵۹۲۳۸۰۰
۸ فومن ۱۲۲۹۸۲۰۰
۹ فردیس کرج ۱۰۲۱۷۶۰۰
۱۰ فیروزکوه ۱۲۹۱۶۲۰۰
۱۱ فنوج ایرانشهر ۲۰۹۷۰۸۰۰
۱۲ قروه ۱۰۴۸۵۴۰۰
۱۳ قصر شیرین ۱۵۵۹۴۲۰۰
۱۴ قصرشیرین(پرویز خان) ۱۷۰۸۷۷۰۰
۱۵ قزوین ۱۰۲۱۷۶۰۰
۱۶ قشم ۱۴۸۱۱۴۰۰
۱۷ قاین ۱۷۴۳۷۹۰۰
۱۸ قوچان ۱۸۲۹۲۸۰۰
۱۹ قیروکازین ۱۲۴۴۲۴۰۰
۲۰ قصرقند ۲۱۸۹۷۸۰۰
۲۱ قائم شهر ۱۵۵۸۳۹۰۰
۲۲ قره ضیاالدین ۱۷۳۸۶۴۰۰
۲۳ قرچک ۱۰۲۱۷۶۰۰
۲۴ قم ۷۹۶۱۹۰۰
ردیف شهر کرایه
۱ کازرون ۱۰۸۰۴۷۰۰
۲ کهورستان ۱۳۳۶۹۴۰۰
۳ کمیجان ۸۹۷۱۳۰۰
۴ کرمانشاه ۱۱۲۵۷۹۰۰
۵ کامیاران ۱۱۹۸۹۲۰۰
۶ کنگاور ۱۰۴۸۵۴۰۰
۷ کوهدشت ۱۰۴۸۵۴۰۰
۸ کرمان ۱۰۴۸۵۴۰۰
۹ کوهبنان ۱۱۷۱۱۱۰۰
۱۰ کهنوج ۱۳۷۸۱۴۰۰
۱۱ کیش(از طریق لنگه) ۱۶۷۷۸۷۰۰
۱۲ کیش(از طریق چارک) ۱۷۳۹۶۷۰۰
۱۳ کاشمر ۱۷۷۰۵۷۰۰
۱۴ کنارک ۲۱۵۵۷۹۰۰
۱۵ کردکوی ۱۶۲۰۱۹۰۰
۱۶ کلاردشت ۱۵۹۲۳۸۰۰
۱۷ کرج ۱۰۲۱۷۶۰۰
۱۸ کمال آباد ۱۰۲۱۷۶۰۰
۱۹ کبودرآهنگ ۹۳۰۰۹۰۰
ردیف شهر کرایه
۱ گاوبندی ۱۵۵۸۳۹۰۰
۲ گراش ۱۴۳۹۹۴۰۰
۳ گناوه ۱۱۹۷۸۹۰۰
۴ گیلان غرب ۱۵۴۳۹۷۰۰
۵ گرمسار ۱۰۸۰۴۷۰۰
۶ گناباد ۱۶۳۶۶۷۰۰
۷ گرگان ۱۶۷۷۸۷۰۰
۸ گنبد کاووس ۱۶۹۵۳۸۰۰
۹ لار ۱۴۳۹۹۴۰۰
۱۰ لامردلار ۱۶۲۰۱۹۰۰
۱۱ لردگان ۷۴۸۸۱۰۰
۱۲ لاهیجان ۱۱۹۷۸۹۰۰
۱۳ لنگرود ۱۲۵۷۶۳۰۰
ردیف شهر کرایه
۱ مرودشت ۸۹۷۱۳۰۰
۲ مریوان ۱۵۹۹۵۹۰۰
۳ مریوان(باشماق) ۱۶۵۸۳۰۰۰
۴ مهران ۱۸۵۹۱۵۰۰
۵ ملایر ۹۷۶۴۴۰۰
۶ ماهشهر ۱۰۴۸۵۴۰۰
۷ مسجد سلیمان ۱۰۴۸۵۴۰۰
۸ ماهان ۱۱۰۹۳۱۰۰
۹ مهریز ۷۹۶۱۹۰۰
۱۰ میبد ۷۴۸۸۱۰۰
۱۱ میناب ۱۲۲۹۸۲۰۰
۱۲ مشهد ۱۷۸۶۰۲۰۰
۱۳ میرجاوه ۱۹۷۹۶۶۰۰
۱۴ میلک ۲۱۳۲۱۰۰۰
۱۵ محمود آباد ۱۵۹۲۳۸۰۰
۱۶ ماکو ۱۷۹۹۴۱۰۰
۱۷ مراغه ۱۵۵۸۳۹۰۰
۱۸ مرند ۱۵۹۲۳۸۰۰
۱۹ مشکین شهر ۱۶۹۵۳۸۰۰
۲۰ مهاباد ۱۵۵۸۳۹۰۰
۲۱ میاندوآب ۱۶۲۰۱۹۰۰
۲۲ میانه ۱۳۳۶۹۴۰۰
۲۳ محلات ۷۷۹۷۱۰۰
ردیف شهر کرایه
۱ نورآباد ممسنی ۱۱۰۹۳۱۰۰
۲ نی ریز ۱۲۰۶۱۳۰۰
۳ نهاوند ۹۷۶۴۴۰۰
۴ نورآباد لرستان ۱۰۴۸۵۴۰۰
۵ نهبندان ۱۹۳۷۴۳۰۰
۶ نیشابور ۱۶۶۴۴۸۰۰
۷ نیک شهر ۲۲۳۳۰۴۰۰
۸ نکاء ۱۶۲۰۱۹۰۰
۹ نور ۱۵۹۲۳۸۰۰
۱۰ نوشهر ۱۵۹۲۳۸۰۰
۱۱ نقده ۱۶۲۰۱۹۰۰
ردیف شهر کرایه
۱ ورامین یب
۲ هرات ۸۷۳۴۴۰۰
۳ هفشجان ۵۷۲۶۸۰۰
۴ هفتگل ۱۰۴۸۵۴۰۰
۵ هندیجان ۱۱۰۹۳۱۰۰
۶ هویزه ۱۰۸۰۴۷۰۰
۷ همدان ۹۷۶۴۴۰۰
۸ هشگرد ۱۰۲۱۷۶۰۰