بنر
ردیف نام محصول سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 تیرآهن 12 125 44 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
2 تیرآهن 14 155 36 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
3 تیرآهن 16 190 30 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
4 تیرآهن 18 226 24 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
5 تیرآهن 20 269 18 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
6 تیرآهن 22 315 16 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
7 تیرآهن 24 369 14 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
8 تیرآهن 27 434 12 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
9 تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
10 تیرآهن 14 آریان فولاد کارخانه شاخه تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
11 تیرآهن 16 آریان فولاد کارخانه شاخه تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
12 تیرآهن 18 آریان فولاد کارخانه شاخه تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
13 تیرآهن 20 آریان فولاد کارخانه شاخه تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
14 تیرآهن 22 آریان فولاد کارخانه شاخه تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
15 تیرآهن 14 ناب تبریز کارخانه کیلو تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
16 تیرآهن 16 فولاد اهواز کارخانه شاخه تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
17 تیرآهن 18 فولاد اهواز کارخانه شاخه تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
ردیف نام محصول سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 تیرآهن 20 265 21 آرین انبار اصفهان شاخه تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
2 تیرآهن 22 320 16 آرین انبار اصفهان شاخه تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
3 تیرآهن 18 208 23 یزد انبار اصفهان شاخه تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
4 تیرآهن 16 165 33 اهواز انبار اصفهان شاخه تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
5 تیرآهن 14 130 44 کرمانشاه انبار اصفهان شاخه تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
6 تیرآهن 14 117 39 اشتهارد انبار اصفهان شاخه تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
7 تیرآهن 14 130 44 اهواز انبار اصفهان شاخه تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
8 تیرآهن 20 یزد انبار اصفهان شاخه تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
9 تیرآهن 22 یزد انبار اصفهان شاخه تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
10 تیرآهن 18 آرین انبار اصفهان شاخه تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
11 تیرآهن 12 125 44 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 281,000 11000 آرشیو قیمت
12 تیرآهن 14 155 36 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 341,000 13000 آرشیو قیمت
13 تیرآهن 16 190 30 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 386,000 4000 آرشیو قیمت
14 تیرآهن 18 226 24 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 456,000 2000 آرشیو قیمت
15 تیرآهن 20 269 18 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
16 تیرآهن 22 315 16 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 820,000 -20000 آرشیو قیمت
17 تیرآهن 24 369 14 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 1,010,000 0 آرشیو قیمت
18 تیرآهن 27 434 12 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 1,140,000 0 آرشیو قیمت
19 تیرآهن 30 507 10 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 1,240,000 -15000 آرشیو قیمت