تیرآهن کارخانه

 

تیر آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 12 125 44 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو تماس بگیرید
2 تیرآهن 14 155 36 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 2754
3 تیرآهن 16 190 30 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 2560
4 تیرآهن 18 225 24 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 2754
5 تیرآهن 20 270 18 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 2850
6 تیرآهن 22 314 16 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 2850
7 تیرآهن 24 368 14 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 2850
8 تیرآهن 27 433 12 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 2850
9 تیرآهن 30 506 10 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 2850
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


تیر آهن کارخانه آرین

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 14 آریان فولاد کارخانه شاخه تماس بگیرید
2 تیرآهن 16 آریان فولاد کارخانه شاخه تماس بگیرید
3 تیرآهن 18 آریان فولاد کارخانه شاخه تماس بگیرید
4 تیرآهن 20 آریان فولاد کارخانه شاخه تماس بگیرید
5 تیرآهن 22 آریان فولاد کارخانه شاخه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


تیر آهن کارخانه اهواز

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 16 فولاد اهواز کارخانه شاخه تماس بگیرید
2 تیرآهن 18 فولاد اهواز کارخانه شاخه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.