قوطی ستونی

ردیفنامضخامت (mm)محل تحویلوزن شاخهطول (m)سایزقیمت
1قوطی ستونی2.7اصفهان/کارخانه1306 متری و 12 متری14*142705
2قوطی ستونی2.6اصفهان/کارخانه1256 متری و 12 متری14*142705
3قوطی ستونی2.8اصفهان/کارخانه1406 متری و 12 متری14*142705
4قوطی ستونی3اصفهان/کارخانه1486 متری و 12 متری14*142705
5قوطی ستونی3.5اصفهان/کارخانه1756 متری و 12 متری14*142705
6قوطی ستونی3.8اصفهان/کارخانه1886 متری و 12 متری14*142705
7قوطی ستونی4اصفهان/کارخانه2006 متری و 12 متری14*142705

هیچ محصولی یافت نشد.