لوله گالوانیزه

لوله گالوانیزه ضخامت 2

ردیفنامسایز (inch)قیمت
1لوله گالوانیزه1/23930
2لوله گالوانیزه3/43930
3لوله گالوانیزه13930
4لوله گالوانیزه1-1/43930
5لوله گالوانیزه1-1/23930
6لوله گالوانیزه23930

لوله گالوانیزه ضخامت 2.5

ردیفنامسایز (inch)قیمت
1لوله گالوانیزه13830
2لوله گالوانیزه1-1/43830
3لوله گالوانیزه1-1/23830

هیچ محصولی یافت نشد.