لوله گالوانیزه

لوله گالوانیزه ضخامت 2

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گالوانیزه 1.2 2 کارخانه اصفهان 6 4200
2 لوله گالوانیزه 3/4 2 کارخانه اصفهان 6 4200
3 لوله گالوانیزه 1 2 کارخانه اصفهان 6 4200
4 لوله گالوانیزه 1-1/4 2 کارخانه اصفهان 6 4200
5 لوله گالوانیزه 1-1/2 2 کارخانه اصفهان 6 4200
6 لوله گالوانیزه 2 2 کارخانه اصفهان 6 4200
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله گالوانیزه ضخامت 2.5

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گالوانیزه 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 4150
2 لوله گالوانیزه 1-1/4 2.5 کارخانه اصفهان 6 4150
3 لوله گالوانیزه 1-1/2 2.5 کارخانه اصفهان 6 4150
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.