لوله SAW

ردیفنامقطر(inch)ضخامت (mm)محل تحویلطولقیمت
1لوله اسپیرال164.5اصفهان/کارخانه12تماس بگیرید
2لوله اسپیرال166اصفهان/کارخانه6تماس بگیرید
3لوله اسپیرال166اصفهان/کارخانه12تماس بگیرید
4لوله اسپیرال186اصفهان/کارخانه12تماس بگیرید
5لوله اسپیرال206اصفهان/کارخانه12تماس بگیرید
6لوله اسپیرال246اصفهان/کارخانه12تماس بگیرید

هیچ محصولی یافت نشد.