محصولات مفتولی

تسمه کوره ای انبار اصفهان

ردیف سایز(cm) ضخامت(mm) طول(m) محل تحویل قیمت نمودار
1 2 5-6 5-7 انبار اصفهان 2100
2 2.5 5-6 5-7 انبار اصفهان 2100
3 3 5-6 5-7 انبار اصفهان 2100
4 4 5-6 5-7 انبار اصفهان 2100
5 5 5-6 5-7 انبار اصفهان 2100
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


تسمه کوره ای انبار تهران

ردیف سایز(cm) ضخامت(mm) طول(m) محل تحویل قیمت نمودار
1 2.5 5-6 5-7 تهران 2000
2 3 5-6 5-7 تهران 2000
3 4 5-6 5-7 تهران 2000
4 5 5-6 5-7 تهران 2000
5 2 5-6 5-7 تهران 2000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


تسمه ورقی اصفهان

ردیف سایز(cm) ضخامت(mm) طول(m) محل تحویل قیمت نمودار
1 2 5 6 انبار اصفهان 2790
2 2.5 5 6 انبار اصفهان 2790
3 3 5 6 انبار اصفهان 2790
4 4 5 6 انبار اصفهان 2790
5 5 5 6 انبار اصفهان 2790
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


سیم مفتولی

ردیف نام محصول ضخامت (mm) حالت قیمت نمودار
1 سیم مفتولی سیاه 1.5 کلاف 2430
2 سیم مفتولی سیاه 2.5 کلاف 2430
3 زیگزاگ 5 شاخه 2530
4 حرارتی 5 کلاف 2530
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


 

هیچ محصولی یافت نشد.