تسمه کوره ای انبار اصفهان

ردیف سایز(cm) ضخامت(mm) طول(m) محل تحویل قیمت نمودار
1 2 5-6 5-7 انبار اصفهان 2600
2 2.5 5-6 5-7 انبار اصفهان 2600
3 3 5-6 5-7 انبار اصفهان 2600
4 4 5-6 5-7 انبار اصفهان 2600
5 5 5-6 5-7 انبار اصفهان 2600
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


تسمه کوره ای انبار تهران

ردیف سایز(cm) ضخامت(mm) طول(m) محل تحویل قیمت نمودار
1 2.5 5-6 5-7 تهران 2700
2 3 5-6 5-7 تهران 2700
3 4 5-6 5-7 تهران 2700
4 5 5-6 5-7 تهران 2700
5 2 5-6 5-7 تهران 2700
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


تسمه ورقی اصفهان

ردیف سایز(cm) ضخامت(mm) طول(m) محل تحویل قیمت نمودار
1 2 5 6 انبار اصفهان 3080
2 2.5 5 6 انبار اصفهان 3080
3 3 5 6 انبار اصفهان 3080
4 4 5 6 انبار اصفهان 3080
5 5 5 6 انبار اصفهان 3080
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت سیم مفتولی

ردیف نام محصول ضخامت (mm) حالت قیمت نمودار
1 سیم تسمه 1.5 کلاف تماس بگیرید
2 سیم تسمه 2.5 کلاف تماس بگیرید
3 زیگزاگ 5 شاخه 3350
4 حرارتی 5 کلاف 3350
5 سیم فابریک 1.5 کلاف 3600
6 سیم فابریک 2.5 کلاف 3600
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت سیم گالوانیزه

ردیف نام محصول ضخامت (mm) حالت محل تحویل قیمت نمودار
11 سیم گالوانیزه 0.35 کلاف کارخانه تهران 6720
12 سیم گالوانیزه 0.4 کلاف کارخانه تهران 6520
13 سیم گالوانیزه 0.48 کلاف کارخانه تهران 6520
14 سیم گالوانیزه 0.5 کلاف کارخانه تهران 6520
15 سیم گالوانیزه 0.85 کلاف کارخانه تهران 6520
8 سیم گالوانیزه 1.2 کلاف کارخانه اصفهان 5320
16 سیم گالوانیزه 1.2 کلاف کارخانه تهران 5320
9 سیم گالوانیزه 1.5 کلاف کارخانه اصفهان 5320
17 سیم گالوانیزه 1.5 کلاف کارخانه تهران 5320
1 سیم گالوانیزه 1.6 کلاف کارخانه اصفهان تماس بگیرید
2 سیم گالوانیزه 1.8 کلاف کارخانه اصفهان تماس بگیرید
10 سیم گالوانیزه 2 کلاف کارخانه اصفهان 4470
18 سیم گالوانیزه 2 کلاف کارخانه تهران 4470
3 سیم گالوانیزه 2.2 کلاف کارخانه اصفهان تماس بگیرید
4 سیم گالوانیزه 2.5 کلاف کارخانه اصفهان 4420
5 سیم گالوانیزه 2.7 کلاف کارخانه اصفهان 4420
6 سیم گالوانیزه 3 کلاف کارخانه اصفهان 4420
7 سیم گالوانیزه 4 کلاف کارخانه اصفهان 4470
19 سیم گالوانیزه 4 کلاف کارخانه تهران 4470
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.