سیم مفتولی

ردیفنامضخامتحالتsortقیمت
1سیم مفتولی سیاه1.5کلاف12370
2سیم مفتولی سیاه2.5کلاف22370
3زیگزاگ5شاخه32230
4حرارتی5کلاف42230

هیچ محصولی یافت نشد.