کلاف ساده

کلاف ساده کویر کاشان

Nameسایز میلگرد (mm)حالتآنالیزPrice
کلاف 5/55.5کلاف سادهA12210
کلاف 66کلاف سادهA12190
کلاف 6/56.5کلاف سادهA12210
کلاف 88کلاف سادهA12230
کلاف 8/58.5کلاف سادهA12230
کلاف 1010کلاف سادهA12230
کلاف 1111کلاف سادهA12230
کلاف 1212کلاف سادهA12230
کلاف 12/512.5کلاف سادهA12230
کلاف 1313کلاف سادهA12230
کلاف 1414کلاف سادهA12230
کلاف 16/516.5کلاف سادهA12230

کلاف ساده کوثر اهواز

ردیفنامسایزحالتآنالیزقیمت
1کلاف 6/56.5کلاف سادهتماس بگیرید
2کلاف 88کلاف سادهتماس بگیرید
3کلاف 1010کلاف سادهتماس بگیرید

هیچ محصولی یافت نشد.