نبشی ناودانی

نبشی

ردیفنلمسایز نبشی (mm)طول (m)ضخامت (mm)وزن(کیلوگرم)آنالیزمحل تحویلقیمت
1نبشی3637st37انبار اصفهان2190
3نبشی46311st37انبار اصفهان2190
4نبشی46415st37انبار اصفهان2190
8نبشی56315st37انبار اصفهان2170
9نبشی56418st37انبار اصفهان2170
10نبشی56522st37انبار اصفهان2170
14نبشی66527st37انبار اصفهان2160
15نبشی66632.5st37انبار اصفهان2160
25نبشی86752st37انبار اصفهان2120
26نبشی86858st37انبار اصفهان2120
27نبشی1068st37انبار اصفهان2190
28نبشی1061090st37انبار اصفهان2190
29نبشی12612120st37انبار اصفهانتماس بگیرید

ناودانی

ردیفنامسایز ناودانی (mm)طول (m)وزن (کیلوگرم)آنالیزمحل‌تحویلقیمت
1ناودانی6621st37انبار اصفهان2220
2ناودانی8636st37انبار اصفهان2220
3ناودانی10648st37انبار اصفهان2220
4ناودانی12660st37انبار اصفهان2170
5ناودانی14668st37انبار اصفهان2220
6ناودانی16681st37انبار اصفهان2220
7ناودانی186st37انبار اصفهانتماس بگیرید
8ناودانی206st37انبار اصفهانتماس بگیرید
9ناودانی226st37انبار اصفهانتماس بگیرید
10ناودانی246st37انبار اصفهانتماس بگیرید

سپری آهنی

ردیفنامسایز (mm)طول (m)وزنآنالیزمحل تحویلقیمت
1سپری46st37انبار اصفهان2130
2سپری56st37انبار اصفهان2130
3سپری66st37انبار اصفهان2240

هیچ محصولی یافت نشد.