نبشی

نبشی

ردیفنلمسایز نبشی (mm)طول (m)ضخامت (mm)وزن(کیلوگرم)آنالیزمحل تحویلقیمت
1نبشی3637st37انبار اصفهان2190
3نبشی46311st37انبار اصفهان2190
4نبشی46415st37انبار اصفهان2190
8نبشی56315st37انبار اصفهان2170
9نبشی56418st37انبار اصفهان2170
10نبشی56522st37انبار اصفهان2170
14نبشی66527st37انبار اصفهان2160
15نبشی66632.5st37انبار اصفهان2160
25نبشی86752st37انبار اصفهان2120
26نبشی86858st37انبار اصفهان2120
27نبشی1068st37انبار اصفهان2190
28نبشی1061090st37انبار اصفهان2190
29نبشی12612120st37انبار اصفهانتماس بگیرید

هیچ محصولی یافت نشد.