ورق صنعتی

ورق ck45

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 3 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
2 10 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
3 20 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
4 8 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران 4510
5 10 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران 4040
6 12 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران 4040
7 20 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران 4040
8 25 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران 4040
9 30 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران 4040
10 35 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران 4040
11 40 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران 4040
12 50 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
13 60 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران 4210
14 80 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران 4160
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق A516 گرید 70

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 70 رول 1.5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
2 70 رول 1.5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
3 6 رول 1.5 فولادمبارکه انبار تهران 2760
4 8 رول 1.5 فولادمبارکه انبار تهران 2760
5 10 رول 1.5 فولادمبارکه انبار تهران 2760
6 12 رول 1.5 فولادمبارکه انبار تهران 2760
7 15 رول 1.5 فولادمبارکه انبار تهران 2760
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.