ورق صنعتی

ورق ck45

ردیفنامضخامت ورق (mm)حالتابعادکارخانهمحل تحویلقیمت(تومان)
1ورق ck453شیت6*1/5فولادمبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
2ورق ck4510شیت6*1/5فولادمبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
3ورق ck4520شیت6*1/5فولادمبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
4ورق ck458شیت6*2فولادمبارکهانبار تهران4510
5ورق ck4510شیت6*2فولادمبارکهانبار تهران3860
6ورق ck4612شیت6*2فولادمبارکهانبار تهران3860
7ورق ck4720شیت6*2فولادمبارکهانبار تهران3860
8ورق ck4825شیت6*2فولادمبارکهانبار تهران3860
9ورق ck4930شیت6*2فولادمبارکهانبار تهران3860
10ورق ck5035شیت6*2فولادمبارکهانبار تهران3960
11ورق ck5140شیت6*2فولادمبارکهانبار تهران3960
12ورق ck5250شیت6*2فولادمبارکهانبار تهران4010
13ورق ck5360شیت6*2فولادمبارکهانبار تهران4060
14ورق ck5480شیت6*2فولادمبارکهانبار تهران4110

 

 

ورق A516 گرید 70

ردیفنامضخامت ورق (mm)حالتعرض(متر)gradeکارخانهمحل تحویلقیمت(تومان)
1ورق A51612رول1.570فولادمبارکهانبار تهران2580
2ورق A51712رول1.570فولادمبارکهانبار تهران2580

 

هیچ محصولی یافت نشد.