پوشش سوله

پشم سنگ

ردیفنامدانسیتهحالتعرض (m)طول (m)ضخامت (cm)قیمت
1پشم سنگ30رول1.21059000
2پشم سنگ50تخته ای1.260515000
3پشم سنگ80تخته ای1.260517000
4پشم سنگ120تخته ای1.260530000
5پشم سنگ160تخته ای1.260539000
@
پشم شیشه
ردیفنامضخامت (INCH)حالتقیمت(تومان)
1پشم شیشه دانسیته 102رول49000

پیچ

ردیفنامشرح کالاسایزکشور سازندهقیمت(تومان)
2پیچ سرمته پیچ سرمته 3 cmتایوان95
1پیچ سرمته پیچ سرمته 5 cmتایوان115

توری حصاری

ردیفناممفتولیچشمهعرضطولقیمت
1توری حصاری25*5درخواستیدرخواستی3450
2توری حصاری2.54*4درخواستیدرخواستی3350
3توری حصاری2.55*5درخواستیدرخواستی3350
4توری حصاری2.56*6درخواستیدرخواستی3350
5توری حصاری2.85*5درخواستیدرخواستی3350
6توری حصاری2.86*6درخواستیدرخواستی3350
7توری حصاری33*3درخواستیدرخواستی3350
8توری حصاری34*4درخواستیدرخواستی3350
9توری حصاری35*5درخواستیدرخواستی3350
10توری حصاری36*6درخواستیدرخواستی3350
11توری حصاری45*5درخواستیدرخواستی3350
12توری حصاری46*6درخواستیدرخواستی3350
13توری حصاری4.55*5درخواستیدرخواستی3350
14توری حصاری4.755*5درخواستیدرخواستی3350

توری مرغی

ردیفنامعرض (متر)واحدچشمهوزن (کیلوگرم)قیمت
3توری مرغی گالوانیزه1.2رول3.4747000
1توری مرغی گالوانیزه1.2رول3.4958000
2توری مرغی گالوانیزه1.2رول3.41061000

ساندویچ پانل

ردیفنامضخامت ساندویچ پانل (cm)عرض مفید (m)ضخامت ورق(mm)طولرنگقیمت
1پلی اورتان4150دلخواه دوطرف رنگتماس بگیرید
2پلی اورتان5140دلخواه دوطرف رنگتماس بگیرید
3پلی اورتان5150دلخواه دوطرف رنگتماس بگیرید
4پلی اورتان6150دلخواه دوطرف رنگتماس بگیرید
5پلی اورتان8150دلخواه دوطرف رنگتماس بگیرید
6پلی اورتان10150دلخواه دوطرف رنگتماس بگیرید
7پلی اورتان4140دلخواه دوطرف رنگتماس بگیرید

فوم

ردیفنامعرض (cm)طولرنگضخامت (cm)قیمت
1فوم ورقی1درخواستیسفید0.5270
2فوم ورقی1درخواستیسفید1338
3فوم ورقی1درخواستیسفید2383
4فوم ورقی1درخواستیسفید3585
5فوم ورقی1درخواستیسفید4720
6فوم ورقی1درخواستیسفید5870
7فوم ورقی1درخواستیسفید61260
8فوم ورقی1درخواستیسفید81605
9فوم ورقی1درخواستیسفید101913
10فوم ورقی1درخواستیسفید122625
11فوم ورقی1درخواستیسفید153300
12فوم ورقی1درخواستیسفید204200
13فوم ورقی1درخواستیسفید255250
14فوم ورقی1درخواستیسفید306300
15فوم ورقی1درخواستیسفید357350

شیت کارتن پلاست

ردیفنامضخامت (mm)وزن (گرم)عرض (m)طول (m)رنگقیمت
1کارتن پلاست235022سفید2480
2کارتن پلاست240022سفید2834
3کارتن پلاست350022سفید3543
4کارتن پلاست480022سفید5670
5کارتن پلاست5100022سفید7085
6کارتن پلاست6120022سفید8502
7کارتن پلاست8160022سفید11336
8کارتن پلاست10180022سفید12753
9کارتن پلاست470023درخواستی32340
10کارتن پلاست6110023درخواستی50820
11کارتن پلاست8160023درخواستی73920

رول کارتن پلاست

ردیفنامضخامت (mm)وزن (گرم)عرض (m)طول (m)رنگقیمت
1کارتن پلاست235022سفید2480
2کارتن پلاست240022سفید2834
3کارتن پلاست350022سفید3543
4کارتن پلاست480022سفید5670
5کارتن پلاست5100022سفید7085
6کارتن پلاست6120022سفید8502
7کارتن پلاست8160022سفید11336
8کارتن پلاست10180022سفید12753
9کارتن پلاست470023درخواستی32340
10کارتن پلاست6110023درخواستی50820
11کارتن پلاست8160023درخواستی73920

گاردریل

ردیفنامتعداد(بسته)قیمت
1گاردریل به طول 4/17- تیرآهن نمره 14- پایه 1/5 متر آبکاری گرم- ست پیچ و مهره- یک عدد ضربه گیر ورق 2 گالوانیزه1تماس بگیرید

ورق کرکره شهرکرد

ردیفنامحالتضخامت ورق (mm)ابعاد (m)محل تحویلقیمت
1گالوانیزه سادهانواع کرکره(شهرکرد)501×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
2گالوانیزه سادهانواع کرکره(شهرکرد)501/25×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
3گالوانیزه سادهانواع کرکره(شهرکرد)601×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
4گالوانیزه سادهانواع کرکره(شهرکرد)601/25×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید

ورق کرکره فولاد

ردیفنامحالتضخامت ورق (mm)ابعاد (m)محل تحویلقیمت
1سبزانواع کرکره(فولاد مبارکه)501×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
2سفیدانواع کرکره(فولاد مبارکه)501×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
3نارنجیانواع کرکره(فولاد مبارکه)501×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
4سبزانواع کرکره(فولاد مبارکه)601×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
5سفیدانواع کرکره(فولاد مبارکه)601×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
6نارنجیانواع کرکره(فولاد مبارکه)601×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
7آبیانواع کرکره(فولاد مبارکه)601×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
8قرمزانواع کرکره(فولاد مبارکه)601×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
9گالوانیزهانواع کرکره(فولاد مبارکه)601×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
10سبزانواع کرکره(فولاد مبارکه)501/25×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
11سفیدانواع کرکره(فولاد مبارکه)501/25×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
12نارنجیانواع کرکره(فولاد مبارکه)501/25×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
13آبیانواع کرکره(فولاد مبارکه)501/25×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
14قرمزانواع کرکره(فولاد مبارکه)501/25×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
15گالوانیزهانواع کرکره(فولاد مبارکه)501/25×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
16سبزانواع کرکره(فولاد مبارکه)601/25×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
17سفیدانواع کرکره(فولاد مبارکه)601/25×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
18نارنجیانواع کرکره(فولاد مبارکه)601/25×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
19آبیانواع کرکره(فولاد مبارکه)601/25×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
20قرمزانواع کرکره(فولاد مبارکه)601/25×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
21گالوانیزهانواع کرکره(فولاد مبارکه)601/25×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
22قهوه ایانواع کرکره(فولاد مبارکه)501/25×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
23آبیانواع کرکره(فولاد مبارکه)501×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
24قرمزانواع کرکره(فولاد مبارکه)501×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
25گالوانیزهانواع کرکره(فولاد مبارکه)501×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید

هیچ محصولی یافت نشد.