توری مرغی

ردیفنامعرض (متر)واحدچشمهوزن (کیلوگرم)قیمت
3توری مرغی گالوانیزه1.2رول3.4747000
1توری مرغی گالوانیزه1.2رول3.4958000
2توری مرغی گالوانیزه1.2رول3.41061000

هیچ محصولی یافت نشد.