ساندویچ پانل

ردیفنامضخامت ساندویچ پانل (cm)عرض مفید (m)ضخامت ورق(mm)طولرنگقیمت
1پلی اورتان4150دلخواه دوطرف رنگتماس بگیرید
2پلی اورتان5140دلخواه دوطرف رنگتماس بگیرید
3پلی اورتان5150دلخواه دوطرف رنگتماس بگیرید
4پلی اورتان6150دلخواه دوطرف رنگتماس بگیرید
5پلی اورتان8150دلخواه دوطرف رنگتماس بگیرید
6پلی اورتان10150دلخواه دوطرف رنگتماس بگیرید
7پلی اورتان4140دلخواه دوطرف رنگتماس بگیرید

هیچ محصولی یافت نشد.