ساندویچ پانل

ردیف نام محصول ضخامت ساندویچ پانل (cm) ضخامت (mm) عرض(m) طول(m) رنگ محل تحویل قیمت نمودار
1 پلی اورتان دیواری 4 50 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران 66000
2 پلی اورتان دیواری 5 50 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران 69000
3 پلی اورتان دیواری 10 50 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران 96000
4 پلی اورتان سقفی 4 50 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران 69000
5 پلی اورتان سقفی 5 50 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران 73000
6 پلی اورتان سقفی 6 50 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران 77000
7 پلی اورتان دیواری 4 0.4 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 59500
8 پلی اورتان دیواری 4 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 66500
9 پلی اورتان دیواری 5 0.4 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 63500
10 پلی اورتان دیواری 5 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 70500
11 پلی اورتان دیواری 6 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 74500
12 پلی اورتان دیواری 8 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 82500
13 پلی اورتان دیواری 10 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 90500
14 پلی اورتان سقفی 4 0.4 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 62500
15 پلی اورتان سقفی 4 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 69500
16 پلی اورتان سقفی 5 0.4 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 66500
17 پلی اورتان سقفی 5 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 73500
18 پلی اورتان سقفی 6 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 77500
19 پلی اورتان سقفی 8 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 85500
20 پلی اورتان سقفی 10 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 93500
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.