ورق کرکره شهرکرد

ردیفنامحالتضخامت ورق (mm)ابعاد (m)محل تحویلقیمت
1گالوانیزه سادهانواع کرکره(شهرکرد)501×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
2گالوانیزه سادهانواع کرکره(شهرکرد)501/25×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
3گالوانیزه سادهانواع کرکره(شهرکرد)601×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
4گالوانیزه سادهانواع کرکره(شهرکرد)601/25×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید

 

هیچ محصولی یافت نشد.