پشم سنگ

ردیفنامدانسیتهحالتعرض (m)طول (m)ضخامت (cm)قیمت
1پشم سنگ30رول1.21059000
2پشم سنگ50تخته ای1.260515000
3پشم سنگ80تخته ای1.260517000
4پشم سنگ120تخته ای1.260530000
5پشم سنگ160تخته ای1.260539000

هیچ محصولی یافت نشد.