0/5
0رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • 5عالی بود
 • 3خوب بود
 • 2معمولی بود
 • 1بد بود

تحلیل قیمت میلگرد کویر کاشان در بازار ایران

با توجه به بررسی های انجام شده در طول هفته گذشته قیمت میلگرد خصوصا قیمت میلگرد کویر کاشان با تغییراتی روبه رو بوده است . در طول این مدت قیمت میلگرد در بازار اصفهان برای میلگرد ۱۲ تا ۲۰ با قیمت ۲۵۵۰ تومان به ازای هر کیلو در بازار فروخته شد این در حالی است که قیمت میلگرد برای مابقی میلگردها تا سایز ۵۰ نیز قیمت ۲۵۵۰ تومان برای هر کیلو عرضه در اصفهان فروخته شد این قیمت ها در مقایسه با روزهای قبل از آن ۲۵۴۰ تومان به ازای هر کیلو بوده است که ۱۰ تومان افزایش قیمت را برای هر کیلو میلگرد نشان می دهد.

در شرایط کنونی بازار که با توجه به نزدیکی به بارش های زمستانه و همچنین با توجه به افزایش قیمت خرید میلگرد و مصالح ساختمانی ساخت و ساز کمتر اتفاق می افتد در این میان با توجه به قیمت میلگرد کارخانه کویر برای میلگرد سایز A3 برای سایز ۱۰ با قیمت ۲۵۴۰ تومان در هر کیلو بوده است این در حالی است که قیمت برای میلگرد ۱۲ تا ۱۶ با قیمت ۲۴۴۰ تومان به ازای هر کیلو بوده است در این مدت قیمت میلگرد کویر A3 برای سایزهای ۱۸ تا ۳۶ با قیمت ۲۴۲۰ تومان به ازای هر کیلو معامله شده است .

با توجه به تورم وضع موجود اقتصادی قیمت میلگرد کویر کاشان برای میلگرد A4 برای سایزهای ۱۰ با قیمت ۲۵۴۰ تومان به ازای هر کیلو و برای سایز های ۱۴ با قیمت ۲۴۴۰ تومان به ازای هر کیلو بوده است این قیمت ها برای میلگرد با اندازه ۱۸ تا ۳۶ با قیمت ۲۴۲۰ تومان به ازای هر کیلو معامله شد .

قیمت میلگرد برای سایزهای مختلف

 قیمت ها همچنین برای میلگرد کویر A3 سایز ۱۰ با قیمت ۲۴۵۵ تومان به ازای هر کیلو و برای میلگرد سایز۱۲ با قیمت ۲۳۶۵ تومان به ازا ی هر کیلو معامله شد همچنین قیمت ها در طول هفته گذشته برای سایز های ۱۸ تا ۳۲ با قیمت ۲۳۱۰ تومان به ازای هر کیلو در انبار اصفهان معامله شد در این مدت قیمت برای سایز۳۶ با قیمت ۲۳۲۰ تومان به ازای هر کیلو معامله شده است.

 همچنین در این آشفتگی بازار در حال حاضر میلگرد کویر کاشان در انبار اصفهان برای میلگرد A2  برای سایز ۱۰ و ۱۲ قیمت به ازای هر کیلو با قیمت ۲۸۸۰ تومان معامله شد این در حالی است که این قیمت ها برای میلگرد کویر کاشان در طول مدت هفته گذشته برای میلگرد سایز ۱۰ برای میلگرد A3 برای فوش در انبار اصفهان با قیمت ۲۳۰۰ تومان به ازای هر کیلو و برای میگرد با سایز ۱۸ تا ۲۲ با قیمت ۲۲۵۰ تومان به ازای هر کیلو بوده است که با افزایش ۲۰ تومان به ازای هر کیلو در طول یک هفته روبه رو بوده است .

قیمت میلگرد اصفهان

بازار تحت تاثیر نوسانات جهانی

همچنین قیمت میلگرد کویر کاشان برای معامله در طول یک هفته گذشته برای میلگرد A4 تحویلی در اصفهان برای سایز ۱۰ با قیمت ۲۵۱۰ تومان و برای سایز ۱۴ و ۱۶ با قیمت ۲۴۱۰ تومان برا ی هر کیلو و برای میلگرد با سایز ۱۸ تا ۳۶ با قیمت ۲۳۹۰ تومان به ازای هر کیلو در اصفهان معامله شده بود که با افزایش قیمت ۱۰ تا ۲۰ تومان را تجربه کرده است .

به گفته خبرگزاری های داخلی قیمت میلگرد ساده کویر کاشان برای میلگرد سایز ۱۲ تا ۵۰ با قیمت ۲۵۴۰ تومان به ازای هر کیلو بوده است که در طول مدت یک هفته ۱۰ تومان افزایش قیمت برای هر کیلو را تجربه کرده است .

فروشندگان اصفهانی قیمت میلگرد کویر کاشان را در محموله های ماه دی در حدود ۱۰ تا ۲۰ تومان به ازای هر کیلو در بندرهای جنوبی ارائه کرده اند. معامله گران اظهار داشتند: “پس از سال نو میلادی قیمت میلگرد کویر کاشان ممکن است نوسان داشته باشد، بنابراین ما همیشه در حال بررسی بازار هستیم.” در همان زمان، قیمت میلگرد کویر تحویل درب کارخانه در محموله ماه دی  حدود ۱۰ تومان افزایش به ازای هر کیلو، در دسترس می باشد. یکی از معامله گران به خبرگزاری ها گفت: “هیچ کدام از قیمت های پیشنهادی برای میلگرد کویر کاشان سطح کارایی مناسبی در بازار ندارند.”

۰
۰رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • ۵عالی بود
 • ۳خوب بود
 • ۲معمولی بود
 • ۱بد بود

پیشنهاد می کنیم مطالعه کنید

0

سوالات و نظرات کاربران

نمایش موافق ترین ها
  0

  سوالات و نظرات کاربران

  اختیاری

  اشتراک گذاری