0/5
0رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • 5عالی بود
 • 3خوب بود
 • 2معمولی بود
 • 1بد بود

افت ناگهانی قیمت میلگرد چین با توجه به تقاضای ضعیف

قیمت میلگرد در بازار داخلی کشور چین در روز جمعه مورخ ۱۵ دسامبر افت بیشتری یافته است که علت این امر کاهش میزان تقاضا برای خرید میلگرد بوده است. قیمت میلگرد در بازار شمال چین (شانگهای) به میزان ۴۸۰۰-۴۷۵۰ یوان (۷۲۶-۷۱۸ دلار) به ازای هر تن بوده که نسبت به قیمت اعلام شده قبلی به میزان ۳۰ یوان به ازای هر تن کاهش یافته است. هم چنین در بازار شمال چین قیمت میلگرد به میزان ۴۴۵۰-۴۴۰۰ یوان به ازای هر تن بوده که نسبت به قیمت اعلام شده قبلی به میزان ۵۰ یوان به ازای هر تن کاهش یافته است. در حال حاضر میزان تقاضا برای خرید میلگرد کاهش یافته است و افت تقاضا سبب افت قیمت میلگرد در بازار چین شده است. حد بالای قیمت در شرق کشور چین به میزان ۲۰ یوان به ازای هر تن افزایش یافته است در حالی که این قیمت در شمال چین به میزان ۳۰-۲۰ یوان به ازای هر تن بالاتر می باشد.

قیمت میلگرد صادراتی چین

ارزیابی ها از شاخص قیمت میلگرد در بازار صادراتی چین به میزان ۵۶۰ دلار به ازای هر تن بوده که نسبت به قیمت گزارش شده قبلی به میزان ۱ دلار به ازای هر تن افزایش یافته است. افت قیمت دائمی در بازار داخلی کشور چین سبب کاهش میزان تقاضا گردیده است. انتظار می رود که قیمت معاملات در حدود ۵۵۰ دلار به ازای هر تن بوده در حالی که قیمت قبلی به میزان ۵۵۵ دلار به ازای هر تن گزارش شده بود. برای واردکنندگان در کرده جنوبی، فعالان بازار انتظار دارند که قیمت میلگرد در معاملات به میزان ۵۸۰ دلار به ازای هر تن برسد در حالی که قیمت قبلی به میزان ۵۹۰ دلار به ازای هر تن بوده است. کارخانجات میلگرد قیمت میلگرد پیشنهادی خود را به میزان ۶۵۵-۶۵۰ دلار به ازای هر تن اعلام کرده اند و نشان دهنده عدم تمایل خریداران به بازار صادراتی می باشد. میزان موجودی میلگرد نیز طی روزهای اخیر کاهش یافته است که این امر بر قیمت میلگرد طی روزهای آتی تاثیرگذار خواهد بود. قیمت شمش در معاملات اخیر به میزان ۳۹۵۰ یوان به ازای هر تن (شامل مالیات بر ارزش افزوده) بوده که نسبت به قیمت اعلام شده قبلی به میزان ۳۰ یوان به ازای هر تن کاهش یافته است. بیشترین معاملات صورت گرفته برای میلگرد به قیمت ۳۸۲۴ یوان به ازای هر تن بوده که نسبت به قیمت اعلام شده قبلی به میزان ۳۸ یوان به ازای هر تن افزایش یافته است.

میلگرد ابرکوه

افزایش قیمت میلگرد و سیم مفتولی صادراتی کشور ترکیه

قیمت میلگرد صادراتی ترکیه هم چنان در حال افزایش بوده که علت این امر افزایش قیمت قراضه وارداتی به این کشور عنوان شده است. ارزیابی متال بولتن از قیمت میلگرد صادراتی به خارج از ترکیه به میزان ۵۶۵-۵۴۵ دلار به ازای هر تن بوده که نسبت به قیمت ۵۶۰-۵۴۰ دلار به ازای هر تن قبلی افزایش یافته است. هم چنین ارزیابی ها از قیمت قراضه آهنی به میزان ۳۴۶ دلار به ازای هر تن بوده که نسبت به قیمت ۳۴۱ دلار به ازای هر تن قبلی افزایش یافته است. افزایش قیمت قراضه عامل اصلی افزایش قیمت محصولات فولادی بلند کشور ترکیه بوده است. هم چنین قیمت سیم مفتولی صادراتی این منطقه نیز به میزان ۱۰ دلار به ازای هر تن افزایش یافته است. هم چنین ارزیابی ها از قیمت سیم مفتولی صادراتی به خارج از ترکیه به میزان ۵۸۰-۵۷۰ دلار به ازای هر تن بوده که نسبت به قیمت ۵۸۰-۵۶۰ دلار به ازای هر تن قبلی افزایش یافته است.

قیمت میلگرد بافق

افزایش قیمت محصولات فولاد بلند در بازار داخلی ترکیه

کارخانجات فولادسازی کشور ترکیه قیمت محصولات فولاد بلند خود را نیز به دنبال افزایش قیمت قراضه طی هفته گذشته افزایش داده اند. ارزیابی ها از قیمت میلگرد در بازار داخلی این کشور به میزان ۵۸۵-۵۷۰ دلار به ازای هر تن بوده که نسبت به قیمت ۵۷۰-۵۶۵ دلار به ازای هر تن قبلی به میزان ۱۵-۵ دلار به ازای هر تن افزایش یافته است. افزایش قیمت قراضه آهنی بر بازار داخلی و صادراتی این کشور تاثیر بسزایی داشته است. ارزیابی ها از قیمت قراضه آهنی به میزان ۳۴۶ دلار به ازای هر تن بوده که نسبت به قیمت اعلام شده قبلی به میزان ۵ دلار به ازای هر تن افت کرده است. به نظر نمی رسد که کارخانجات کشور ترکیه تا پایان سال جاری به میزان بیشتری قراضه وارداتی خریداری کنند که سبب افزایش بیشتر قیمت محصولات فولادی خواهد شد.

پیشنهادات برای قیمت میلگرد منطقه مرمره به میزان ۵۹۶-۵۷۶ دلار به ازای هر تن بوده است که کارخانجات عمده پیشنهادات خود را در محدوده ۵۸۱-۵۷۶ دلار به ازای هر تن پیشنهاد کرده اند. این محصول در مناطق ازمیر و اسکندرون به میزان ۵۸۵-۵۷۹ دلار به ازای هر تن بوده در حالی که در منطقه کارابوک به میزان ۵۷۵-۵۷۰ دلار به ازای هر تن بوده است. کارخانجات درصدد افزایش قیمت بیشتری می باشند ولی این امر به این معنا نمی باشد که بازار این افزایش قیمت را خواهد پذیرفت. این پذیرش زمان بر خواهد بود. ارزیابی ها از قیمت سیم مفتولی در بازار داخلی ترکیه به میزان ۶۱۰-۵۹۰ دلار به ازای هر تن بوده که نسبت به قیمت اعلام شده قبلی به میزان ۱۰-۵ دلار به ازای هر تن افزایش یافته است. این قیمت طی هفته گذشته به میزان ۶۰۰-۵۸۵ دلار به ازای هر تن بوده است. یکی از کارخانجات قیمت سیم مفتولی خود را به میزان ۶۲۵-۶۱۱ دلار به ازای هر تن اعلام کرده است در حالی که کارابوک سیم مفتولی خود را به قیمت ۶۰۸-۵۹۳ دلار به ازای هر تن گزارش کرده است.

۰
۰رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • ۵عالی بود
 • ۳خوب بود
 • ۲معمولی بود
 • ۱بد بود

پیشنهاد می کنیم مطالعه کنید

0

سوالات و نظرات کاربران

نمایش موافق ترین ها
  0

  سوالات و نظرات کاربران

  اختیاری

  اشتراک گذاری