0/5
0رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • 5عالی بود
 • 3خوب بود
 • 2معمولی بود
 • 1بد بود

بررسی قیمت ورق گرم چین

قیمت ورق گرم صادراتی کشور چین طی هفته گذشته به میزان بیشتری افزایش یافته است. به گفته منابع خبری علت این امر افزایش میزان عرضه در بازار داخلی این کشور و نیز افزایش میزان تقاضا در بازار کره جنوبی بوده است. ارزیابی متال بولتن از قیمت ورق گرم به میزان ۶۰۰-۵۷۵ دلار به ازای هر تن تا تاریخ ۱۲ ماه سپتامبر بوده است که نسبت به قیمت اعلام شده طی هفته گذشته به میزان ۳۰-۲۰ دلار به ازای هر تن افزایش یافته است.

به گفته منابع خبری خریداران ورق گرم صادراتی کشور چین  در کره جنوبی در اواسط هفته جاری پیشنهادات قیمت های بالاتر را پذیرفته اند. محموله های ورق گرم وارداتی به کره جنوبی به قیمت ۵۹۵ دلار به ازای هر تن به فروش رسیده است و هم چنین محموله ای به ظرفیت ۱۰۰۰۰-۸۰۰۰ تن نیز به قیمت ۶۰۶-۶۰۳ دلار به ازای هر تن طی هفته قبل از آن به فروش رسیده است. واردکنندگان ورق گرم کشور کره جنوبی ناچار به پذیرش قیمت های پیشنهادی بالاتر شده اند چراکه میزان عرضه ورق گرم در بازار داخلی این کشور و نیز واردات از شمال آسیا به کره جنوبی بسیار کاهش یافته است.

تعدادی از کارخانجات فولادسازی واقع در کره جنوبی و نیز تعدادی کارخانه واقع در ژاپن در نظر دارند به جهت تعمیرات کارخانجات خود را تعطیل کنند بنابراین میزان عرضه ورق فولادی در این کارخانجات کاهش یافته است. تعدادی از مشتریان کره جنوبی که طی دو هفته گذشته از قبول قیمت ۵۶۵ دلار به ازای هر تن ممانعت کرده اند طی هفته جاری ناچار به پذیرفتن قیمت ۵۹۰ دلار به ازای هر تن شده اند. این در حالی است که پیشنهادات مناقصات از بازارهای دیگر شامل بازار ورق فولادی ویتنام و پاکستان هنوز آن چنان افزایش نیافته است و برخی فروشندگان کشور چین هم چنان تمایل دارند که قیمت های پیشنهادی خود را به میزان ۵۷۵ دلار به ازای هر تن اعلام کنند.

قیمت ورق سیاه

به گفته منابع خبری پیشنهادات قیمت در مناقصات از سوی خربداران کشور ویتنام به میزان ۵۷۵-۵۷۰ دلار به ازای هر تن بوده است و تا هفته جاری به میزان ۵۸۰ دلار به ازای هر تن افزایش یافته است. با این حال این پیشنهادات قیمت از نظر فروشندگان ورق فولادی کشور چین هم چنان پایین می باشد. این در حالی است که خریداران در پاکستان قیمت پیشنهادی خود را به میزان ۵۸۵-۵۸۰ دلار به ازای هر تن (شامل هزینه حمل کالا به میزان ۱۸-۱۶ دلار به ازای هر تن) اعلام کرده اند. این در حالی است که بازار ورق گرم در داخل کشور چین هم چنان قوی می باشد و کارخانجات فولادسازی کشور چین حاضر به کاهش قیمت محصولات صادراتی خود نمی باشند.

در حال حاضر تولیدکنندگان ورق فولادی کشور چین قیمت محصولات صادراتی خود را به میزان ۶۰۵-۵۹۵ دلار به ازای هر تن ثابت اعلام کرده اند. با این حال یکی از مهم ترین کارخانجات کشور چین قیمت ورق فولادی خود را به میزان ۶۰۰ دلار به ازای هر تن اعلام کرده است و بیان کرده که محموله ای به ظرفیت ۴۰۰۰ تن به کره جنوبی به همین قیمت طی چند روز آینده فرستاده خواهد شد. هم چنین قیمت این محصول در شانگهای به میزان ۶۴۹-۶۴۶ دلار به ازای هر تن اعلام شده که نسبت به قیمت اعلام شده طی هفته گذشته افزایش یافته است.

۰
۰رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • ۵عالی بود
 • ۳خوب بود
 • ۲معمولی بود
 • ۱بد بود
پیشنهاد می کنیم مطالعه کنید
0
سوالات و نظرات کاربران
نمایش موافق ترین ها
  0
  سوالات و نظرات کاربران
  اختیاری
  اشتراک گذاری