0/5
0رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • 5عالی بود
 • 3خوب بود
 • 2معمولی بود
 • 1بد بود

تحلیل بازار قیمت لوله و انواع آن با وجود نوسانات بازار

در طول مدت زمان هفته پیش و با توجه به نوسانات موجود در بازار لوله علی الرقم عرضه این محصول با توجه به افزایش قیمت آهن آلات خصوصا لوله تقاضا برای این محصول کم شد.

لوله گاز توکار سپاهان برای قطر ۱٫۲ اینج ضخامت ۲ طول ۶ متر برای هر کیلو۳۲۳۵ تومان که در مقایسه با ابتدای هفته روند ثابتی را دنبال کرد این در حالی است که قیمت برای قطر۱ اینچ سپاهان ضخامت ۲ میل مترلوله ۶ متری به ازای هر کیلو۳۲۰۳ تومان بوده است در مقایسه با ابتدای هفته روند ثابتی را داشته است همچنین قیمت برای لوله ۲ اینچ ضخامت ۲ میلی متر۳۲۰۳ تومان به ازای هرکیلودادو ستد شد.

قیمت لوله گاز روکار سپاهان برای قطر۱٫۲ اینچ برای ضخامت ۲٫۵ میلی متر با قیمت ۳۱۷۰ تومان به ازای هر کیلو و برای لوله گاز روکار سپاهان برای قطر۱ اینچ با قطر ۲٫۵ میلی مترو طول ۶ متر به ازای هر کیلو۳۱۷۰ تومان برا ی تحویل در اصفهان معامله شد این در حالی است که قیمت برای لوله گاز روکار سپاهان برا ی آخر هفته برای لوله ۲ اینچ ضخامت ۲٫۵ میلی مترو طول ۶ متربا قیمت ۳۱۳۷ تومان به ازای هر کیلو که در برابر قیمت ابتدای هفته با روندی ثابت عرضه شده است.

قیمت لوله روکار سپاهان در بازار داخلی طی هفته جاری ثابت مانده است. این در حالی است که به گفته منابع خبری این ثبات قیمت هنوز در هیچ معامله ای وارد نشده است.ارزیابی ها از قیمت لوله روکارسپاهان در جنوب ایران به میزان ۳۱۳۷ تومان به ازای هرکیلو برای ضخامت ۲٫۵ طول ۶ مترثابت باقی مانده است. حد بالای این قیمت نشان دهنده قیمت پیشنهادی در کشور می باشد. آخرین معاملات شنیده شده در کارخانجات کشوربه میزان ۳۱۳۷ تومان به ازای هرکیلو بوده است در حالی که قیمت های پیشنهادی در بازار رسمی به میزان ۳۱۳۷ تومان به ازای هر کیلوگزارش شده است. هم چنین ارزیابی ها از قیمت این محصول در بازار داخلی شمال به میزان ۳۱۳۷ تومان به ازای هرکیلو اعلام شده که نسبت به قیمت اعلام شده قبلی ثابت باقی مانده است. این ارزیابی ها نشان دهنده قیمت های کارآمد در بازار داخلی بوده در حالی که قیمت های رسمی در بازار داخلی حدودا به میزان ۲۰-۱۰تومان به ازای هر کیلو بوده است.

هم چنین به نظر می رسد که کارخانجات قصد دارند قیمت این محصول را تا ماه دی ماه به میزان بیشتری افزایش دهند. در حال حاضر میزان معاملات در بازار این کشور مناسب بوده است و به نظر می رسد که تا ماه دی به میزان بیشتری نیز افزایش یابد. در حال حاضر تعدادی پیشنهاد از سوی ایلام و کرمانشاه شنیده شده است ولی نسبت به پیشنهادات بازار رقابت چندانی نداشته است. ارزیابی ها از قیمت لوله روکاربه میزان ۳۱۷۳ تومان به ازای هر کیلوتا تاریخ ۲۹ آذرماه بوده است  که نسبت به قیمت ۳۱۷۳ تومان به ازای هرکیلو قبلی ثابت باقی مانده است.

قیمت لوله گالوانیزه

بررسی قیمت کارخانجات

قیمت ها برای کارخانه لوله گاز رو کار کچو برای قطر  ۱٫۲اینچ و ضخامت ۲٫۵ طول ۶متر به ازای هرکیلو۳۱۱۰ تومان می باشد در مقایسه در اول هفته ثابت بوده است و همچنین قیمت برای لوله گاز روکارکچو برای قطر ۱ اینچ و ضخامت ۲٫۵ و طول ۶ متر به ازای هر کیلو۳۰۹۰ تومان بوده در مقایسه با ابتدای هفته ثابت بوده است .

در این راستا قیمت لوله گاز توکار کچو برای قطر۱٫۲ اینچ و ضخامت ۲٫۵ میلی متر و طول ۶ متر به ازای هرکیلو ۳۱۸۰ تومان معامله شد و همچنین برای لوله گاز توکار کچو برای قطر ۱ اینچ و ضخامت ۲٫۵ میلی متر و طول ۶ متر به ازای هرکیلو۳۱۶۰ تومان بوده است این درحالی است که قیمت لوله گاز توکارکچو بزای قطر۲ اینچ و ضخامت ۲٫۵ وطول ۶ متربه ازای هر کیلو معادل ۳۱۶۰ تومان برا ی هرکیلو معامله شد که در مقایسه با ابتدای هفته روند کاملا ثابتی را داشته است .

قیمت ها برای لوله صنعتی ضخامت ۲ کارخانه اصفهان قطر ۱٫۲ اینچ طول ۶ متر در آخر هفته به قیمت ۳۰۷۰ تومان برای هر کیلو و برای ضخامت ۲ کارخانه اصفهان ۱ اینچ طول ۶ متربه قیمت ۳۰۵۰ تومان در هر کیلو و برای لوله صنعتی ضخامت ۲ میلی مت رو قطر ۲ اینچ و طول ۶ متر به ازای هرکیلو۳۰۵۰ تومان در طول هفته گذشته معامله شد که این روند برای طول هفته گذشته در حدود ۲۰تومان روند افزایشی را شاهد بوده است .

همچنین در مدت هفته گذشته قیمت برای لوله صنعتی ضخامت ۲٫۵ و ۳ میلی متر به ازای هر کیلو برای قطر۱٫۲ اینچ و قطر ۱ و ۲ اینچ طول ۶ مترتحویل کارخانه اصفهان به ازای هر کیلو به ترتیب ۳۰۳۰ تومان و ۳۰۰۰ تومان بوده است که این بررسی در طول هفته نشان می دهد که قیمت ها ثابت بوده است .

با توجه به روند بازارو عرضه توسط کارخانه ها لوله گالوانیزه ضخامت ۲ میلی مترو ۱٫۲ اینچ طول ۶ متر تحویل اصفهان به قیمت ۴۴۹۰ تومان بوده است و همچنین این قیمت برای سایزهای ۱ و ۲ اینچ صادق بوده است . همچنین قیمت لوله گالوانیزه برای ضخامت ۲٫۵ میلی متر و طول ۶ مترو قطر ۱ اینچ به ازای هر کیلو ۴۴۴۰ تومان در هفته گذشته عرضه شده است که بررسی این قیمت نشان می دهد قیمت ها اندکی افزایش یافته است که متاثر از قیمت ورق گالوانیزه بوده است.

قیمت لوله استیل با ضخامت ۲برای قطر ۱ و ۲ اینچ طول ۶ متر ارائه شده در کارخانه اصفهان باقیمت  ۱۳۷۰۰ تومان به ازای هر کیلو گرم معامله شد که این قیمت در مقایسه با ابتدای هفته ثابت بوده است .

در این راستا قیمت لوله صنعتی برا ی هفته آخر منتهی به آذر ماه ۹۶ از کارخانه اصفهان با ضخامت ۲ وقطر ۱٫۲ و ۱ اینچ با قیمت ۲۹۶۰ توامن به ازای هر کیلو بوده است و این قیمت برای لوله داربستی با ضخامت ۲٫۵ میل متر و قطر۲ و ۳ اینچ با طول ۶ متر به ازای هر کیلو۳۰۰۰ تومان در بازار ارائه شد که نسبت به اوایل هفته ثابت بوده است.

۰
۰رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • ۵عالی بود
 • ۳خوب بود
 • ۲معمولی بود
 • ۱بد بود

پیشنهاد می کنیم مطالعه کنید

0

سوالات و نظرات کاربران

نمایش موافق ترین ها
  0

  سوالات و نظرات کاربران

  اختیاری

  اشتراک گذاری