0/5
0رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • 5عالی بود
 • 3خوب بود
 • 2معمولی بود
 • 1بد بود

تحلیل بازار قیمت لوله و انواع آن با وجود نوسانات بازار

در طول مدت زمان هفته پیش و با توجه به نوسانات موجود در بازار لوله علی الرقم عرضه این محصول با توجه به افزایش قیمت آهن آلات خصوصا لوله تقاضا برای این محصول کم شد.

لوله گاز توکار سپاهان برای قطر 1.2 اینج ضخامت 2 طول 6 متر برای هر کیلو3235 تومان که در مقایسه با ابتدای هفته روند ثابتی را دنبال کرد این در حالی است که قیمت برای قطر1 اینچ سپاهان ضخامت 2 میل مترلوله 6 متری به ازای هر کیلو3203 تومان بوده است در مقایسه با ابتدای هفته روند ثابتی را داشته است همچنین قیمت برای لوله 2 اینچ ضخامت 2 میلی متر3203 تومان به ازای هرکیلودادو ستد شد.

قیمت لوله گاز روکار سپاهان برای قطر1.2 اینچ برای ضخامت 2.5 میلی متر با قیمت 3170 تومان به ازای هر کیلو و برای لوله گاز روکار سپاهان برای قطر1 اینچ با قطر 2.5 میلی مترو طول 6 متر به ازای هر کیلو3170 تومان برا ی تحویل در اصفهان معامله شد این در حالی است که قیمت برای لوله گاز روکار سپاهان برا ی آخر هفته برای لوله 2 اینچ ضخامت 2.5 میلی مترو طول 6 متربا قیمت 3137 تومان به ازای هر کیلو که در برابر قیمت ابتدای هفته با روندی ثابت عرضه شده است.

قیمت لوله روکار سپاهان در بازار داخلی طی هفته جاری ثابت مانده است. این در حالی است که به گفته منابع خبری این ثبات قیمت هنوز در هیچ معامله ای وارد نشده است.ارزیابی ها از قیمت لوله روکارسپاهان در جنوب ایران به میزان 3137 تومان به ازای هرکیلو برای ضخامت 2.5 طول 6 مترثابت باقی مانده است. حد بالای این قیمت نشان دهنده قیمت پیشنهادی در کشور می باشد. آخرین معاملات شنیده شده در کارخانجات کشوربه میزان 3137 تومان به ازای هرکیلو بوده است در حالی که قیمت های پیشنهادی در بازار رسمی به میزان 3137 تومان به ازای هر کیلوگزارش شده است. هم چنین ارزیابی ها از قیمت این محصول در بازار داخلی شمال به میزان 3137 تومان به ازای هرکیلو اعلام شده که نسبت به قیمت اعلام شده قبلی ثابت باقی مانده است. این ارزیابی ها نشان دهنده قیمت های کارآمد در بازار داخلی بوده در حالی که قیمت های رسمی در بازار داخلی حدودا به میزان 20-10تومان به ازای هر کیلو بوده است.

هم چنین به نظر می رسد که کارخانجات قصد دارند قیمت این محصول را تا ماه دی ماه به میزان بیشتری افزایش دهند. در حال حاضر میزان معاملات در بازار این کشور مناسب بوده است و به نظر می رسد که تا ماه دی به میزان بیشتری نیز افزایش یابد. در حال حاضر تعدادی پیشنهاد از سوی ایلام و کرمانشاه شنیده شده است ولی نسبت به پیشنهادات بازار رقابت چندانی نداشته است. ارزیابی ها از قیمت لوله روکاربه میزان 3173 تومان به ازای هر کیلوتا تاریخ 29 آذرماه بوده است  که نسبت به قیمت 3173 تومان به ازای هرکیلو قبلی ثابت باقی مانده است.

قیمت لوله گالوانیزه

بررسی قیمت کارخانجات

قیمت ها برای کارخانه لوله گاز رو کار کچو برای قطر  1.2اینچ و ضخامت 2.5 طول 6متر به ازای هرکیلو3110 تومان می باشد در مقایسه در اول هفته ثابت بوده است و همچنین قیمت برای لوله گاز روکارکچو برای قطر 1 اینچ و ضخامت 2.5 و طول 6 متر به ازای هر کیلو3090 تومان بوده در مقایسه با ابتدای هفته ثابت بوده است .

در این راستا قیمت لوله گاز توکار کچو برای قطر1.2 اینچ و ضخامت 2.5 میلی متر و طول 6 متر به ازای هرکیلو 3180 تومان معامله شد و همچنین برای لوله گاز توکار کچو برای قطر 1 اینچ و ضخامت 2.5 میلی متر و طول 6 متر به ازای هرکیلو3160 تومان بوده است این درحالی است که قیمت لوله گاز توکارکچو بزای قطر2 اینچ و ضخامت 2.5 وطول 6 متربه ازای هر کیلو معادل 3160 تومان برا ی هرکیلو معامله شد که در مقایسه با ابتدای هفته روند کاملا ثابتی را داشته است .

قیمت ها برای لوله صنعتی ضخامت 2 کارخانه اصفهان قطر 1.2 اینچ طول 6 متر در آخر هفته به قیمت 3070 تومان برای هر کیلو و برای ضخامت 2 کارخانه اصفهان 1 اینچ طول 6 متربه قیمت 3050 تومان در هر کیلو و برای لوله صنعتی ضخامت 2 میلی مت رو قطر 2 اینچ و طول 6 متر به ازای هرکیلو3050 تومان در طول هفته گذشته معامله شد که این روند برای طول هفته گذشته در حدود 20تومان روند افزایشی را شاهد بوده است .

همچنین در مدت هفته گذشته قیمت برای لوله صنعتی ضخامت 2.5 و 3 میلی متر به ازای هر کیلو برای قطر1.2 اینچ و قطر 1 و 2 اینچ طول 6 مترتحویل کارخانه اصفهان به ازای هر کیلو به ترتیب 3030 تومان و 3000 تومان بوده است که این بررسی در طول هفته نشان می دهد که قیمت ها ثابت بوده است .

با توجه به روند بازارو عرضه توسط کارخانه ها لوله گالوانیزه ضخامت 2 میلی مترو 1.2 اینچ طول 6 متر تحویل اصفهان به قیمت 4490 تومان بوده است و همچنین این قیمت برای سایزهای 1 و 2 اینچ صادق بوده است . همچنین قیمت لوله گالوانیزه برای ضخامت 2.5 میلی متر و طول 6 مترو قطر 1 اینچ به ازای هر کیلو 4440 تومان در هفته گذشته عرضه شده است که بررسی این قیمت نشان می دهد قیمت ها اندکی افزایش یافته است که متاثر از قیمت ورق گالوانیزه بوده است.

قیمت لوله استیل با ضخامت 2برای قطر 1 و 2 اینچ طول 6 متر ارائه شده در کارخانه اصفهان باقیمت  13700 تومان به ازای هر کیلو گرم معامله شد که این قیمت در مقایسه با ابتدای هفته ثابت بوده است .

در این راستا قیمت لوله صنعتی برا ی هفته آخر منتهی به آذر ماه 96 از کارخانه اصفهان با ضخامت 2 وقطر 1.2 و 1 اینچ با قیمت 2960 توامن به ازای هر کیلو بوده است و این قیمت برای لوله داربستی با ضخامت 2.5 میل متر و قطر2 و 3 اینچ با طول 6 متر به ازای هر کیلو3000 تومان در بازار ارائه شد که نسبت به اوایل هفته ثابت بوده است.

0/5
0رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • 5عالی بود
 • 3خوب بود
 • 2معمولی بود
 • 1بد بود

پیشنهاد می کنیم مطالعه کنید

0

سوالات و نظرات کاربران

نمایش موافق ترین ها
  0

  سوالات و نظرات کاربران

  اختیاری

  اشتراک گذاری

  تماس 03135155000 03135156000 0