0/5
0رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • 5عالی بود
 • 3خوب بود
 • 2معمولی بود
 • 1بد بود

نوسانات قیمتی موجود در بازار

قیمت پروفیل طی این هفته منتهی به روزپنجشنبه ۳۰ آذر افزایش یافت ، فروشندگان با وجود افزایش قیمت پروفیل،چندین معامله را به پایان رساندند.در طول هفته گذشته قیمت برا ی پروفیل ضخامت ۱٫۵ با ابعاد ۲۰*۲۰ برای شاخه ۶ متری قیمت هر کیلو ۳۵۱۰ تومان وبرا ی ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۴۰*۲۰ تحویل کارخانه تهران به ازا ی هر کیلو ۳۴۷۰ تومان معامله شد این در حالی است قیمت پروفیل اصفهان ضخامت ۱٫۵ با ابعاد ۲۰*۲۰ و ۲۰*۴۰ با طول ۶ متر به ازا یهر کیلو ۳۴۷۰ تومان معامله شد همچنین پروفیل با ضخامت ۲ در بازار تهران با ابعاد ۱۰*۲۵ و ۱۰*۳۵ با طول ۶ متر به ازای هر کیلو ۲۹۸۰ تومان معامله شد در حالی که در اصفهان پروفیل با ضخامت ۲ اصفهان ورق فولاد مبارکه با ابعاد ۳۰*۴۰ و ۲۰*۱۰ برای طول ۶ متر به ازای هر کیلو ۲۹۴۰ تومان و ۳۰۴۰ تومان معامله شده است.

شاخص قیمت پروفیل توسط خبرگذاری برآورد گردید، ۲۹۴۰تومان  در هر کیلو درهفته افزایش داشت و در روز دوشنبه قیمت پروفیل معادل ۲۹۶۰ تومان برای هر کیلوقیمت گذاری شد. در اوایل هفته گذشته، چندین محموله پروفیل برای کرمان ورفسنجان با قیمت ۲۹۶۰ تومان درهر کیلو، معامله شد.در این بازار و روند فروش آن قیمت برای پروفیل ضخامت ۲٫۵ با ابعاد ۲۰*۲۰ و ۳۰*۲۰ با طول ۶ متر۲۹۴۰تومان فروخته شد این در حالی است که قیمت برای پروفیل با ضخامت ۲٫۵ ابعاد ۲۰*۲۰و ۳۰*۲۰  با طوال ۶ متر تحویل د راصفهان با قیمت ۲۹۳۰ و ۲۹۷۰ تومان به ازای هر کیلو فروخته شد.همچنین قیمت برای پروفیل با ضخامت ۳ در انبار تهران با ابعاد ۶۰*۳۰ و ۴۰*۴۰ با طول ۶ متر به قیمت ۲۹۳۰ تومان در هر کیلو وبرای انبار اصفهان پروفیل با ضخامت ۳ میلی متر با ابعاد ۳۰*۴۰ و ۲۰*۱۰ به ازای هر کیلو ۲۹۴۰ و ۳۰۴۰ تومان معامله گردید .

 یک فروشنده  قیمت پروفیل را ۲۹۷۰ تومان برای هرکیلوارائه داد،اما کارخانه های تولید فولاد که حجم خود را تقریباً رزرو کرده بودند، پروفیل را به قیمت  ۲۹۷۰ تومان در هرکیلو ارائه دادند. گفته می شود که تا اواسط این هفته، اولین عرضه کننده پروفیل اصفهان ،قیمت این محصول را برای شیراز حدود ۲۹۸۰ تومان تعیین کرده است.برخي منابع اظهار داشتند كه با وجود اين قیمت ها، محموله هایی نیز مورد معامله قرار گرفته اند، اگرچه هنوز اطلاعاتی در این مورد منتشر نشده است؛ پیشنهادات مربوط به قیمت پروفیل درکشور از ۲۹۷۰ تومان برای هرکیلوتجاوز نکرده است.

در هفته گذشته همچنین قیمت قوطی ستونی با ابعاد ۲٫۷ و ۲٫۶ و ۲٫۸ میلی متر و در طول های ۶ و ۱۲ متری بارگیری از کارخانه در اصفهان با قیمت های ۲۸۴۰ تومان در هر کیلو معامله شد که این روند در مقایسه با هفته گذشته میزان ۶۰ تومان در ه رکیلو افزایش قیمت داشته است همچنین قیمت قوطی ستونی برای ابعاد ۳ و ۳٫۵ با طول های ۶ و ۱۲ متری بارگیر از کارخانه اصفهان با قیمت ۲۸۴۰ تومان درهرکیلو معامله شد.

قیمت ها برای پروفیل z با ابعاد ۲٫۵ و ۳ میلی متربه ازای هر کیلوبارگیری از کارخانه اصفهان در طول این هفته با قیمت ۲۸۸۰ و ۲۸۰۰ توامن در هر کیلو معامله شد که در مقایسه با مدت مشابه هفته گذشته مبلغ ۱۰ تومان کاهش یافته است .

افزایش قیمت پروفیل جنوب با وجود بازار آرام

قیمت پروفیل در بازار جنوب کشوردر این هفته افزایش یافته است، تا جائیکه طبق اظهارات منابع خبری در روز چهارشنبه ،کارخانه ها دراصفهان و تهران پیشنهادات قیمت پروفیل خود را افزایش دادند.در ارزیابی خبرگذاری  برای قیمت پروفیل ساخته شده دراصفهان ،قیمت این محصول ۶۰ تومان در هرکیلو افزایش یافت و در محموله تحویلی روز چهارشنبه با قیمت ۲۹۷۰ تومان در هرکیلوعرضه گردید، در حالیکه قیمت پروفیل در هفته گذشته ۲۹۱۰ تومان درهر کیلوبوده است.

گفته می شود که برای محموله های تحویلی ماه آذر افزایش قیمت پروفیل  از ۱۵ تا  ۳۰ تومان برای هر کیلو می باشد، اما برخی از کارخانه ها قیمت پروفیل را برای تحویل ماه دی افزایش دادند. یکی از توزیع کنندگان در جنوب کشورگفت : ” در حال حاضر دربوشهر ، تولید کنندگان افزایش قیمت پروفیل را   برای محموله ها اعلام  کرده اند.  یکی از معامله گران جنوبی شنیده است که پیشنهادات قیمت پروفیل برای بوشهربیشتر از ۲۹۷۰ تومان ارائه شده است. طبق اظهارات یکی دیگر از معامله گران : زمستان زمان دشواری  برای افزایش قیمت پروفیل است. او گفت: “من نمی دانم که آیا بازار پاسخ گوی قیمت ها خواهد بود یا نه” . دی و بهمن ماه فصل بارانی درایران است. بنابراین ساخت و ساز متوقف می شود و افراد کمتری نیازبه پروفیل نخواهد داشت. ” یکی از عواملی که به کارخانه های این  منطقه کمک نمی کند، وجود پروفیل غیرمرغوب است که به قیمت ۲۹۴۰ تومان در هرکیلواست که به بازار جنوب کشورارائه می شود.

۰
۰رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • ۵عالی بود
 • ۳خوب بود
 • ۲معمولی بود
 • ۱بد بود

پیشنهاد می کنیم مطالعه کنید

0

سوالات و نظرات کاربران

نمایش موافق ترین ها
  0

  سوالات و نظرات کاربران

  اختیاری

  اشتراک گذاری