0/5
0رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • 5عالی بود
 • 3خوب بود
 • 2معمولی بود
 • 1بد بود

نوسانات قیمتی موجود در بازار

قیمت پروفیل طی این هفته منتهی به روزپنجشنبه 30 آذر افزایش یافت ، فروشندگان با وجود افزایش قیمت پروفیل،چندین معامله را به پایان رساندند.در طول هفته گذشته قیمت برا ی پروفیل ضخامت 1.5 با ابعاد 20*20 برای شاخه 6 متری قیمت هر کیلو 3510 تومان وبرا ی ضخامت 1.5 ابعاد 40*20 تحویل کارخانه تهران به ازا ی هر کیلو 3470 تومان معامله شد این در حالی است قیمت پروفیل اصفهان ضخامت 1.5 با ابعاد 20*20 و 20*40 با طول 6 متر به ازا یهر کیلو 3470 تومان معامله شد همچنین پروفیل با ضخامت 2 در بازار تهران با ابعاد 10*25 و 10*35 با طول 6 متر به ازای هر کیلو 2980 تومان معامله شد در حالی که در اصفهان پروفیل با ضخامت 2 اصفهان ورق فولاد مبارکه با ابعاد 30*40 و 20*10 برای طول 6 متر به ازای هر کیلو 2940 تومان و 3040 تومان معامله شده است.

شاخص قیمت پروفیل توسط خبرگذاری برآورد گردید، 2940تومان  در هر کیلو درهفته افزایش داشت و در روز دوشنبه قیمت پروفیل معادل 2960 تومان برای هر کیلوقیمت گذاری شد. در اوایل هفته گذشته، چندین محموله پروفیل برای کرمان ورفسنجان با قیمت 2960 تومان درهر کیلو، معامله شد.در این بازار و روند فروش آن قیمت برای پروفیل ضخامت 2.5 با ابعاد 20*20 و 30*20 با طول 6 متر2940تومان فروخته شد این در حالی است که قیمت برای پروفیل با ضخامت 2.5 ابعاد 20*20و 30*20  با طوال 6 متر تحویل د راصفهان با قیمت 2930 و 2970 تومان به ازای هر کیلو فروخته شد.همچنین قیمت برای پروفیل با ضخامت 3 در انبار تهران با ابعاد 60*30 و 40*40 با طول 6 متر به قیمت 2930 تومان در هر کیلو وبرای انبار اصفهان پروفیل با ضخامت 3 میلی متر با ابعاد 30*40 و 20*10 به ازای هر کیلو 2940 و 3040 تومان معامله گردید .

 یک فروشنده  قیمت پروفیل را 2970 تومان برای هرکیلوارائه داد،اما کارخانه های تولید فولاد که حجم خود را تقریباً رزرو کرده بودند، پروفیل را به قیمت  2970 تومان در هرکیلو ارائه دادند. گفته می شود که تا اواسط این هفته، اولین عرضه کننده پروفیل اصفهان ،قیمت این محصول را برای شیراز حدود 2980 تومان تعیین کرده است.برخي منابع اظهار داشتند كه با وجود اين قیمت ها، محموله هایی نیز مورد معامله قرار گرفته اند، اگرچه هنوز اطلاعاتی در این مورد منتشر نشده است؛ پیشنهادات مربوط به قیمت پروفیل درکشور از 2970 تومان برای هرکیلوتجاوز نکرده است.

در هفته گذشته همچنین قیمت قوطی ستونی با ابعاد 2.7 و 2.6 و 2.8 میلی متر و در طول های 6 و 12 متری بارگیری از کارخانه در اصفهان با قیمت های 2840 تومان در هر کیلو معامله شد که این روند در مقایسه با هفته گذشته میزان 60 تومان در ه رکیلو افزایش قیمت داشته است همچنین قیمت قوطی ستونی برای ابعاد 3 و 3.5 با طول های 6 و 12 متری بارگیر از کارخانه اصفهان با قیمت 2840 تومان درهرکیلو معامله شد.

قیمت ها برای پروفیل z با ابعاد 2.5 و 3 میلی متربه ازای هر کیلوبارگیری از کارخانه اصفهان در طول این هفته با قیمت 2880 و 2800 توامن در هر کیلو معامله شد که در مقایسه با مدت مشابه هفته گذشته مبلغ 10 تومان کاهش یافته است .

افزایش قیمت پروفیل جنوب با وجود بازار آرام

قیمت پروفیل در بازار جنوب کشوردر این هفته افزایش یافته است، تا جائیکه طبق اظهارات منابع خبری در روز چهارشنبه ،کارخانه ها دراصفهان و تهران پیشنهادات قیمت پروفیل خود را افزایش دادند.در ارزیابی خبرگذاری  برای قیمت پروفیل ساخته شده دراصفهان ،قیمت این محصول 60 تومان در هرکیلو افزایش یافت و در محموله تحویلی روز چهارشنبه با قیمت 2970 تومان در هرکیلوعرضه گردید، در حالیکه قیمت پروفیل در هفته گذشته 2910 تومان درهر کیلوبوده است.

گفته می شود که برای محموله های تحویلی ماه آذر افزایش قیمت پروفیل  از 15 تا  30 تومان برای هر کیلو می باشد، اما برخی از کارخانه ها قیمت پروفیل را برای تحویل ماه دی افزایش دادند. یکی از توزیع کنندگان در جنوب کشورگفت : ” در حال حاضر دربوشهر ، تولید کنندگان افزایش قیمت پروفیل را   برای محموله ها اعلام  کرده اند.  یکی از معامله گران جنوبی شنیده است که پیشنهادات قیمت پروفیل برای بوشهربیشتر از 2970 تومان ارائه شده است. طبق اظهارات یکی دیگر از معامله گران : زمستان زمان دشواری  برای افزایش قیمت پروفیل است. او گفت: “من نمی دانم که آیا بازار پاسخ گوی قیمت ها خواهد بود یا نه” . دی و بهمن ماه فصل بارانی درایران است. بنابراین ساخت و ساز متوقف می شود و افراد کمتری نیازبه پروفیل نخواهد داشت. ” یکی از عواملی که به کارخانه های این  منطقه کمک نمی کند، وجود پروفیل غیرمرغوب است که به قیمت 2940 تومان در هرکیلواست که به بازار جنوب کشورارائه می شود.

0/5
0رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • 5عالی بود
 • 3خوب بود
 • 2معمولی بود
 • 1بد بود

پیشنهاد می کنیم مطالعه کنید

0

سوالات و نظرات کاربران

نمایش موافق ترین ها
  0

  سوالات و نظرات کاربران

  اختیاری

  اشتراک گذاری

  تماس 03135155000 03135156000 0