0/5
0رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • 5عالی بود
 • 3خوب بود
 • 2معمولی بود
 • 1بد بود

بررسی مشکلات ناشی از شکست لوله فولادی

گسترش روز افزون جوامع شهری اهمیت شریان های حیاتی بر زندگی عمومی را بیشتر کرده است. یکی از مهم ترین شریان های حیاتی خطوط انتقال انرژی می باشند. مهم ترین علت شکست که بر قیمت لوله فولادی تاثیرگذار است جابجایی ناشی از زلزله می باشد. این جابجایی ها به دو صورت گذرا و ماندگار می باشد.

جابجایی گذرا در اثر موج و جابجایی ماندگار در اثر پدیده های ژئوتکنیکی مانند روانگرایی و گسل می باشد. بنابراین با توجه به گسترش زندگی شهری نیاز به شریانهای حیاتی بیشتر احساس می شود. این شریانها به عنوان راه های تغذیه قسمت های مختلف شهری مطرح می باشند. به صورت کلی شریان های حیاتی در 6 دسته قابل تقسیم بندی هستند: شبکه انتقال آب، شبکه جمع آوری فاضلاب، شبکه توزیع گاز، شبکه توزیع برق، مخابرات و راهها

شریانهای حیاتی دارای خصوصیات مشترکی می باشند که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • گستردگی در ناحیه شبکه های یاد شده: این شبکه ها به صورت وسیعی در سطح زمین یا زیر خاک و به صورت سراسری در نقاط مختلف با اقلیم و خاکهای مختلف گسترش یافته اند. به همین دلیل باید برای شرایط مختلف تحلیل و بررسی گردند.
 • تاثیر متقابل اجزا: در شبکه ها عموما اجزا بزرگتر روی جزهای کوچک تر تاثیرگذارند. به این گونه که یک سری اجزا فرعی از خط اصلی انشعاب می گیرند و خط اصلی بر عملکرد بقیه شریان تاثیرگذار است و خرابی در آن موجب از کار افتادن و تاثیر بر قیمت لوله فولادی می گردد.
 • تاثیر متقابل شریان های بر روی هم: شریانهای مختلف بر یکدیگر نیز تاثیرگذارند. به عنوان مثال می توان به عبور شبکه گاز یا آب از زیر پل ها اشاره کرد. به عنوان مثال دیگر اینکه در آتش سوزی شریانهای گاز از مکان های خاصی آب برداشت می شود که در شبکه انتقال آب در نظر گرفته شده است.

به چند دلیل باید به شریانهای حیاتی توجه ویژه ای کرد:

این شریانها عملکرد تعیین کننده ای در سیستم شهری امروز دارند. به صورتی که قطع یک یا چند مورد از آن ها باعث مختل شدن زندگی می شود.
این شریانها عموما مدفون هستند و در صورت خرابی مشکلات بزرگی برای تعویض آن ها وجود دارد به خصوص اگر این تعویض در مواقع بحرانی مانند زلزله انجام گیرد.

در صورت بروز مشکل در قسمتی از این شریانها ممکن است کل سیستم مختل شود چون عموما در این شریانها مشکلات پیش آمده قابل تسری به کل شبکه است. به همین دلیل باید تدابیری اندیشیده شود که مشکلات محلی در قسمتی از شبکه به کل آن سرایت نکند و این امر بر قیمت لوله آهنی تاثیرگذار می باشد.

یکی از مهم ترین شریانها شبکه های انتقال انرژی ( نفت و گاز) می باشند. معرفی سیستم های خط لوله نفت و گاز به عنوان شریانهای حیاتی بیانگر اهمیت عملکرد آن ها در حفظ ایمنی و سلامت عمومی می باشند و این امر سبب تمایز قیمت لوله گازی کچو و سایر لوله ها می گردد. اگر چنین تاسیساتی در زلزله صدمه ببیند نه تنها بیم تلف شدن خدمات و محصولات می رود بلکه احتمال این چنین صدماتی برای کارکنان آن تاسیسات، محیط زیست و عامه مردم به وجود بیاید نیز وجود دارد.

قیمت لوله فولادی

وابستگی به لوله گاز در مناطق مختلف

شهرهای بزرگ جهت تامین انرژی برای تولید کالاها و خدمات ضروری و همچنین بقای زندگی به ویژه در مناطق سردسیر یا در زمستان ها وابسته به خطوط لوله گاز می باشند و در این بخش لوله سپاهان به خوبی عمل کرده است. بیمارستان ها، مراکز امدادی، مجتمع های رفاهی همه مثال هایی از تاسیساتی هستند که ممکن است به این خطوط لوله وابسته باشند. نیاز به حفظ چنین خدماتی پس از زلزله ضروری به نظر می رسد.

گسیختگی در خطوط لوله گاز عواقب دیگری نیز دارد که از آن میان می توان به خسارات وارده به شرکت های گاز به دلیل صدمات وارده بر تجهیزات و هزینه تعمیر آن ها و نیز فقدان در آمد ناشی از محصولات نفتی هدر رفته اشاره نمود. از آن جا که معمولا تاسیسات آتش نشانی برای آتش سوزی های خطوط لوله گاز طراحی نشده بروز چنین آتش سوزی هایی بسیار وخامت بار است و تمامی این موارد بر تعیین قیمت لوله فلزی موثر می باشد.

عوامل خرابی لوله های مدفون و تاثیر بر قیمت لوله فولادی

مهم ترین شکستگی لوله حین زلزله به وجود می آید. زلزله به دو صورت به لوله ها آسیب می رساند:

 • امواج زلزله: وقتی موج لرزه ای در زمین منتشر می شود دو نقطه در طول مسیر لوله فولادی حرکت های غیر هم فاز خواهند داشت. به دلیل وجود اندر کنش بین خاک و لوله مدفون در لوله کرنش های محوری و هم کرنش های خمشی به وجود خواهند آمد. هرچند گزارش آسیب انتشار امواج به لوله های پیوسته خیلی کم بوده است ولی بیشترین نوع مکانیزم شکست مشاهده شده از نوع کمانش موضعی است.برای لوله های قطعه قطعه بیشترین خسارت های ناشی از انتشار امواج در محل اتصالات بوده است. بنابراین لزوم تعیین پاسخ لوله های مدفون به انتشار امواج زلزله برای طراحی مقاوم در برابر زلزله احساس می شود. مقاومت سازی لوله ها در برابر زلزله بر قیمت انواع آن ها از جمله قیمت لوله گالوانیزه تاثیرگذار می باشد.
 • حوادث ژئوتکنیکی ماندگار که به دلیل زلزله به وجود آمده و باعث شکسته شدن این لوله ها می گردد. این حوادث ژئوتکنیکی شامل سه دسته گسل، روانگرایی و زمین لغزه می باشد که اثر دو عامل اول در زلزله های گذشته بیشتر دیده شده است. این اقدامات نیز بر قیمت انواع لوله از جمله قیمت لوله داربست تاثیرگذار می باشد.

بررسی زلزله بر شکست لوله فولادی

گسل تغییر شکل ناشی از تغییر مکان نسبی دو قطعه مجاور از پوسته زمین است که تحت اثر زلزله یا در اثر تجمع تغییر شکل در طولانی مدت رخ می دهد. گسلش که باعث گسیختگی سطح زمین می گردد اهمیت بسیار دارد چراکه تاثیر زیادی روی خطوط لوله گذرنده از گسل دارد. گسیختگی زمین می تواند در طول یک گسل رخ دهد.

طول و میزان گسیختگی عمدتا به بزرگی زلزله و عمق کانونی آن بستگی دارد. در بعضی موارد تعداد زیادی گسل های منفرد که در کنار هم به طور تقریبا موازی واقع شده اند که به عنوان یک پهنه گسلش محسوب می گردند. این اقدامات امنیتی بر قیمت انواع لوله از جمله قیمت لوله استیل تاثیرگذار می باشد.

حرکات زمین در پهنه گسلش می تواند در هر تعداد از گسل های منفرد اتفاق افتد و علاوه بر حرکات تک تک گسل ها حرکت کلی پهنه نیز باید در نظر گرفته شود. گسل ها می توانند بر اساس جهت حرکت یا لغزش یا زاویه شیب آن ها نسبت به سطح زمین یا چگونگی حرکت آن ها نسبت به بستر مجاور رده بندی شوند. در بسیاری موارد گسل ها ترکیبی از دو نوع حرکت را دارند.

قیمت لوله آهنی

انواع گسل ها به نوع حرکتشان به چهار نوع مختلف تقسیم بندی می شوند که عبارتند از

 • گسل معکوس (باعث فشار در لوله می شود)
 • گسل نرمال (باعث کشش در لوله می شود)
 • گسل مورب (ممکن است باعث کشش یا فشار در لوله گردد)
 • گسل امتداد لغز (باعث کشش در لوله می شود)

روانگرایی تغییر حالت خاک اشباع غیر چسبنده از حالت جامد به مایع در اثر ازدیاد فشار حفره ای و از بین رفتن مقاومت برشی است. در صورت وجود شرایط دیگری مانند شیب، بارهای سطحی و … این پدیده می تواند موجب خرابی های جبران ناپذیری  بر سازه های مدفون و غیر مدفون گردد. در روانگرایی آسیب پذیری لوله ها شدید تر از گسل می باشد به صورتی که در گزارشات شکستگی لوله در 88 درصد موارد ناشی از روانگرایی بوده است.

تاثیر بار زلزله بر لوله های مدفون

لوله های گاز تحت بارهای مختلف مانند فشار داخلی، بارهای مرده خاک، بارهای زنده مانند بارهای ترافیک، بارهای حرارتی و بار زلزله قرار دارند. تاثیر بار زلزله بر روی لوله های مدفون نسبت به بارهای دیگر بسیار چشمگیر و قابل توجه است. به همین دلیل در بیشتر مقالات و مراجعی که درباره لوله های مدفون وجود دارد بحث بر روی اثرات زلزله متمرکز است. به صورت کلی تغییر شکل لوله ناشی از زلزله در دو قسمت طبقه بندی می شود

 • تغییر شکل های گذرای لوله نلشی از زلزله
 • تغییر شکل های ماندگار لوله ناشی از زلزله

تغییر شکل های گذرا

تغییر شکل هایی که در حین زلزله در لوله به وجود می آیند را تغییر شکل های گذرا نامند. این تغییر شکل ها در اثر انتشار امواج لرزه ای که در حین زلزله رخ می دهد به وجود می آید. این نوسانات بر قیمت خرید لوله گاز اصفهان و سایر شهرها تاثیر داشته است.

0/5
0رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • 5عالی بود
 • 3خوب بود
 • 2معمولی بود
 • 1بد بود

پیشنهاد می کنیم مطالعه کنید

0

سوالات و نظرات کاربران

نمایش موافق ترین ها
  0

  سوالات و نظرات کاربران

  اختیاری

  اشتراک گذاری

  تماس 03135155000 03135156000 0