5/5
1رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • 5عالی بود
 • 3خوب بود
 • 2معمولی بود
 • 1بد بود

نوسانات قیمت میلگرد و خاموت

با توجه به روند و نحوه عرضه میلگرد و نوسانات قیمت میلگرد در طول هفته گذشته قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان برای میلگرد 12 و 14 به ازای هر کیلو 2655 تومان در بازار اصفهان در روز پنجشنبه معامله شد همچنین قیمت برای میلگرد 16 ذوب آهن با قیمت 2605 تومان به ازای هر کیلو بوده است از طرفی قیمت برای میلگرد 18 تا 32 ذوب آهن در اصفهان با قیمت 2385 تومان معامله شد .

در بازار اصفهان قیمت میلگرد کویر کاشان برای میلگرد 8 کارخانه کویر به ازای هر کیلو 2400 تومان و برای میلگرد 10 و 12 کویر کاشان با قیمت 2300 تومان به ازای هر کیلو معامله شده است . از طرفی قیمت ها برای میلگرد A3 کویر کاشان برای سایزهای 8 و 10 به ازای هر کیلو با قیمت 2460 تومان بوده است و برای سایزهای 12 تا 16 به ازای هر کیلو با قیمت 2390 تومان داد و ستد شده است . در این مدت قیمت برای میلگرد کویر کاشان 18 تا  32 به ازای هر کیلو 2380 تومان بوده است .

قیمت میلگرد A4 کارخانه کویر کاشان برای فروش در پنجشنبه برای سایز 10 به ازای هر کیلو 2580 تومان بوده است از طرفی قیمت برای میلگرد سایز12 تا 16 به ازای هر کیلو 2480 تومان بوده است . همچنین برای سایزهای 18 تا 32 به ازای هر کیلو 2460 تومان معامله شده است .

قیمت میلگرد اصفهان

نوسانات قیمت میلگرد کارخانجات مختلف

در آخر هفته گذشته قیمت میلگرد ابرکوه یزد قیمت میلگرد A3 برای سایز10 با قیمت 2330 تومان به ازای هر کیلو بوده است همچنین برای میلگرد با سایز 14 و 16با قیمت 2250 تومان به ازای هر کیلو عرضه شده است. قیمت میلگرد A3 برای سایزهای 18 تا 32 به ازای هر کیلو باقیمت 2220 تومان معامله شده است .

برای روز پنجشنبه قیمت میلگرد بافق یزد و برای میلگرد های A3 با سایز 12 به ازای هر کیلو با قیمت 2380 تومان معامله شده است از طرفی قیمت ها برای میلگرد 14 و 16 کارخانه بافق یزد با قیمت 2300 تومان به ازای هر کیلو بوده است همچنین در این بازه قیمت برای میلگرد با سایز18 تا 32 با قیمت 2280 تومان به ازای هر کیلو بوده است . در این مدت قیمت برای میلگرد با سایز 10 کارخانه بافق یزد با قیمت 2480 تومان به ازای هر کیلو بوده است.

در آخر هفته گذشته با توجه به روند صعودی قیمتهای میلگرد کارخانه های مختلف قیمت میلگرد ظفر بناب برای میلگرد A2  با سایز8 به ازای هر کیلو با قیمت 2350 تومان و برای سایز 10 به ازای هر کیلو با قیمت 2330 تومان معامله شد در این مدت قیمت برای میلگرد 12 تا 28 کارخانه ظفر بناب به ازای هر کیلو با قیمت 2290 تومان معامله شده است .

قیمت میلگرد ابر کوه یزد

نوسانات قیمت خاموت

در هفته گذشته در انتهای هفته قیمت برای میلگرد کویر کاشان عرضه در انبار اصفهان برای میلگرد A3  سایز 8 و 10 به ازای هر کیلو با قیمت 2470 تومان و برای میلگرد با سایز 12 تا 16 به ازای هر کیلو با قیمت 2400 تومان معامله شده است .همچنین قیمت میلگرد با سایز 18 تا 32 با قیمت 2350 تومان به ازای هر کیلو بوده است . قیمت برای میلگرد A3با سایز 36 به ازای هر کیلو 2360 تومان به ازای هر کیلو بوده است.

با توجه به نحوه تحلیل قیمت خاموت با سایز 8 تا 10 با قیمت 2650 تومان به ازای هر کیلو عرضه در اصفهان و درب کارخانه بوده است . قیمت خاموت سنجاقی در بازار اصفهان برا ی خاموت با سایز 8 و 10 به ازای هر کیلو به ترتیب با قیمت 2640 تومان و قیمت 2550 تومان  به ازای هر کیلو معامله شد.

5/5
1رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • 5عالی بود
 • 3خوب بود
 • 2معمولی بود
 • 1بد بود

پیشنهاد می کنیم مطالعه کنید

0

سوالات و نظرات کاربران

نمایش موافق ترین ها
  0

  سوالات و نظرات کاربران

  اختیاری

  اشتراک گذاری

  تماس 03135155000 03135156000 0