0/5
0رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
  • 5عالی بود
  • 3خوب بود
  • 2معمولی بود
  • 1بد بود

تحلیل بازار خرید آهن آلات 15 مهرماه

خرید آهن آلات روز گذشته یکی از معدود شنبه های همراه با آرامش بوده که در آن اتفاق خاصی در حوزه داخلی آهن آلات رخ نداده است. این در حالی است که با وجود آغاز تعطیلات طولانی مدت (حدود 1 هفته ای) کشور چین نه تنها در ایران خبر قابل توجهی در زمینه فولاد شنیده نشده است، بلکه بازارهای جهانی فولاد نیز در وضعیت آرامش و سکون قرار گرفته اند. تنها خبر مهم روزهای اخیر بحث تصمیم کمیسیون اروپا مبنی بر تعیین و اجرایی شدن عوارض 57.5 یورویی/تن (حدود کیلویی 265 تومان) طی روز گذشته برای صادرات تولیدکنندگان ورق رول گرم به کشورهای اروپایی بوده که متاسفانه ورود و راهیابی ورق گرم تولیدی کشور ما به بازار کشورهای اروپایی را دشوار خواهد کرد. هم چنین در بازار روز گذشته قیمت انواع ورق رنگی و روغنی و گالوانیزه و سیاه  با ثبات قیمت اعلام گردید.

خرید آهن آلات در بخش قیمت تیر آهن 16 اصفهان نیز روزگذشته در برخی بنگاهها با افزایش قیمت شاخه ای 10 الی 15 هزار تومان شنیده شد. در بقیه موارد تغییر محسوسی شنیده نشد. در خصوص بازار تیرآهن ذوبی اصفهان در انبارهای اصفهان و تهران؛ علیرغم اینکه اکثر سایزها تقریبا با ثبات قیمتی توام بودند؛ اما پتانسیل افزایش قیمت در خصوص برخی از سایزها به خصوص سایز 16 دیده شد، بطوریکه بنظر میرسد این بازار هم علیرغم سرمنشاء انحصاری  و نوسانات کم آن، به کف قیمتی رسیده و مستعد کمانه کردن باشد. در حوزه میلگرد و ناودانی، نبشی اما با توجه به تقاضای ضعیف بازار؛ روزگذشته وضعیت کاملا ساکت و آرام بود، بطوریکه شاهد روند کاهشی در برخی از مبادی این حوزه ها بودیم.

خرید آهن آلات اصفهان

بازار خرید آهن آلات اصفهان تقریبا بازار آرامی را سپری کرد. قیمت میلگرد ذوب آهن بارگیری از کارخانه و انبار ثابت اعلام گردید و به طور کلی می توان گفت کارخانه های تولید کننده میلگرد قیمت خود را ثابت اعلام کردند. قیمت تسمه کوره ای بارگیری از انبار اصفهان با  قیمت ثابت اعلام شد. قیمت تسمه ورقی بارگیری از انبار اصفهان با  قیمت ثابت اعلام گردید. قیمت پروفیل زد  و زد رنگی بارگیری از اصفهان با  قیمت ثابت اعلام شد. هم چنین قوطی پروفیل بارگیری از تهران با قیمت ثابت اعلام گردید. قوطی پروفیل بارگیری از اصفهان نیز با  قیمت ثابت اعلام گردید. قوطی ستونی بارگیری از انبار اصفهان با قیمت ثابت اعلام گردید.  اینکه نوسانات آرام در حوزه قراضه آهن و به دنبال آن در بازار شمش القایی، چه میزان در تغییرات قیمت در بازار مقاطع طویل فولادی به خصوص قیمت میلگرد اثر بگذارد؛ با توجه به تقاضای ضعیف و بی رمق بازار، تاثیر زیادی خواهد داشت. با این حال پیش بینی می شود که مانع روند نزولی بیش از این میزان در حوزه مقاطع بلند شده و تا حدودی نیز سبب تحریک این بازار کم رونق گردد.

0/5
0رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
  • 5عالی بود
  • 3خوب بود
  • 2معمولی بود
  • 1بد بود
پیشنهاد می کنیم مطالعه کنید
0

سوالات و نظرات کاربران

نمایش موافق ترین ها
0

سوالات و نظرات کاربران

اختیاری

اشتراک گذاری

تماس 03135155000 03135156000 0