0/5
0رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • 5عالی بود
 • 3خوب بود
 • 2معمولی بود
 • 1بد بود

نوسانات خرید میلگرد سنگاپور

خرید میلگرد وارداتی به سنگاپور پس از تضعیف در بازار داخلی کشور چین، روند نزولی را در پیش گرفته است. ارزیابی متال بولتن از قیمت میلگرد وارداتی به جنوب شرقی آسیا که عمدتا براساس محموله های فروخته شده از کشور چین به سنگاپور بوده است به میزان ۵۴۰-۵۳۰ دلار به ازای هر تن گزارش شده است که نسبت به قیمت میلگرد به میزان ۵۴۵-۵۴۰ دلار به ازای هر تن اعلام شده طی هفته قبل از آن به میزان ۱۰-۵ دلار به ازای هر تن کاهش یافته است. به گفته منابع خبری مذاکراتی برای قیمت میلگرد پیشنهادی به سنگاپور به میزان ۵۴۰-۵۳۰ دلار به ازای هر تن صورت گرفته است و معاملات انجام شده برای میلگرد وارداتی به این کشور نیز حدودا به میزان ۵۳۰ دلار به ازای هر تن گزارش شده است که شامل محموله های وارداتی از کشورهای چین، هند و ترکیه بوده است. محموله های میلگرد پیشنهاد شده از سوی کشور ترکیه به ظرفیت حدود ۴۰۰۰۰ تن بوده است ولی تعداد کمی از خریداران به خرید چنین محموله های بزرگی تمایل نشان داده اند.

هم چنین قیمت خرید میلگرد پیشنهادی کشور چین نیز به میزان ۵۵۵-۵۵۰ دلار به ازای هر تن بوده و برای برخی محموله ها نیز این قیمت به میزان ۵۴۵ دلار به ازای هر تن گزارش شده است. هرچند اخیرا معامله ای به ظرفیت ۱۰۰۰۰ تن میلگرد به قیمت ۵۴۵ دلار به ازای هر تن به کشور سنگاپور وارد  شده است. این در حالی است که خریداران در کشور سنگاپور در مناقصات صورت گرفته قیمت میلگرد پیشنهادی خود را به میزان ۵۲۰-۵۱۰ دلار به ازای هر تن اعلام کرده اند و قیمت های پیشنهادی از سوی صادرکنندگان این محصول مورد پذیرش خریداران واقع نشده است.

فعالیت تولید میلگرد کارخانجات

تقاضای لحظه ای برای میلگرد وارداتی به کشور سنگاپور نیز ضعیف بوده است. در حال حاضر خریداران قصد ندارند قیمت میلگرد پیشنهادی خود را در مناقصات افزایش دهند حتی اگر خرید میلگرد در بازار داخلی کشور چین نیز افزایش یابد. این در حالی است که چنانچه میزان تقاضا برای میلگرد در بازار وارداتی سنگاپور پس از کنگره بین المللی کشور چین افزایش یابد، کشور چین نیز قیمت میلگرد پیشنهادی خود را به میزان بیشتری افزایش خواهد داد.

سیاست های جدید می تواند بر قیمت خرید میلگرد لحظه ای در کشور سنگاپور طی ماه های آینده تاثیر بگذارد چراکه میزان تولید میلگرد توسط کارخانجات این کشور بر میزان تجارت کشور نیز تاثیرگذار خواهد بود. فعالیت تجاری برای سیم مفتولی نیز بسیار ضعیف بوده است و قیمت سیم مفتولی در معاملات صورت گرفته در جنوب شرقی آسیا به میزان ۵۷۰-۵۶۰ دلار به ازای هر تن بوده است. حداقل ۳ معامله خرید سیم مفتولی به این قیمت طی هفته جاری شنیده شده است. هم چنین میزان فعالیت خرید نیز با کاهش محموله های وارداتی از کشور چین، افزایش یافته است. این روند به علت مناسب تر بودن قیمت سیم مفتولی در بازار داخلی این کشور بوده است. پیشنهادات صورت گرفته از کشورهای فیلیپین و ویتنام برای قیمت سیم مفتولی به میزان ۵۸۰-۵۷۵ دلار به ازای هر تن بوده است در حالی که پیشنهادات از سوی کشور چین به میزان ۵۶۰-۵۵۵ دلار به ازای هر تن بوده است.

۰
۰رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • ۵عالی بود
 • ۳خوب بود
 • ۲معمولی بود
 • ۱بد بود

پیشنهاد می کنیم مطالعه کنید

0

سوالات و نظرات کاربران

نمایش موافق ترین ها
  0

  سوالات و نظرات کاربران

  اختیاری

  اشتراک گذاری