0/5
0رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • 5عالی بود
 • 3خوب بود
 • 2معمولی بود
 • 1بد بود

تحلیل بازار خرید ورق گالوانیزه وارداتی جنوب آمریکا

خرید ورق گالوانیزه وارداتی آمریکای جنوبی در نخستین روز کاری ماه نوامبر افت شدیدی داشته است چراکه خریداران فشار شدیدی را برروی بازار خرید این محصول وارد کرده اند و میزان تقاضا کاهش یافته است. هم چنین قیمت خرید ورق گالوانیزه در مناقصات صورت گرفته در این کشور بسیار کم می باشد بنابراین تولیدکنندگان این محصول در کشور چین تصمیم گرفته اند که قیمت خرید ورق گالوانیزه تولیدی خود را کاهش دهند تا میزان تقاضا برای این محصول افزایش یابد.

از طرف دیگر کاهش قیمت پیشنهادی در بازار خرید ورق گالوانیزه وارداتی به جنوب آمریکا ریسک بزرگی می باشد چراکه ممکن است با این کار بازار داخلی چین نیز افت کند. ارزیابی متال بولتن از قیمت خرید ورق گالوانیزه وارداتی به جنوب آمریکا به میزان ۵۸۵-۵۷۵ دلار به ازای هر تن تا تاریخ ۳ ماه نوامبر بوده است که نسبت به قیمت ۵۸۵-۵۸۰ دلار به ازای هر تن اعلام شده طی هفته قبل از آن کاهش یافته است.

هم چنین ارزیابی ها از قیمت ورق سرد وارداتی به این منطقه نیز افت کرده و به میزان ۶۳۰ دلار به ازای هر تن رسیده است در حالی که قیمت این محصول در تاریخ قبل از آن به میزان ۶۳۵-۶۳۰ دلار به ازای هر تن بوده است. هم چنین سایر ارزیابی ها از قیمت خرید ورق گالوانیزه وارداتی به این کشورها نیز به میزان ۶۸۵-۶۷۵ دلار به ازای هر تن بوده که نسبت به قیمت ۶۹۰-۶۸۵ دلار به ازای هر تن اعلام شده طی هفته قبل از آن کاهش یافته است.

تاثیر بازار ورق گالوانیزه چین بر بازار کشورهای اروپایی

هم چنین قیمت پیشنهادی کشور چین در بازار خرید ورق گالوانیزه به میزان ۶۲۰ دلار به ازای هر تن بوده است و این قیمت برای کشور کلمبیا به میزان ۶۳۰ دلار به ازای هر تن پیشنهاد شده است. در برزیل نیز قیمت ورق گالوانیزه در بازار وارداتی این کشور به میزان ۶۳۰ دلار به ازای هر تن طی هفته جاری اعلام شده است در حالی که قیمت های پیشنهادی در مناقصات به میزان ۶۰۰ دلار به ازای هر تن گزارش شده است.

این موارد نشان می دهد که فروشندگان در بازار خرید ورق گالوانیزه در تلاشند که قیمت محصولات تولیدی خود را به کم ترین میزان ممکن برسانند. علت این امر نیز به گفته منابع خبری فشار آوردن به کارخانجات واقع در کشور چین برای کاهش هرچه بیشتر قیمت محصولات خود در بازار ورق گالوانیزه می باشد. با این حال قیمت خرید ورق گالوانیزه کشور چین به شیلی به میزان ۵۷۵ دلار به ازای هر تن cfr گزارش شده است و قیمت این محصول پیشنهادی به کشور کلمبیا به میزان ۵۸۵ دلار به ازای هر تن گزارش شده است. معاملات صورت گرفته مابین کشور چین و کلمبیا در بازار خرید ورق گالوانیزه نیز به میزان ۶۸۵ دلار به ازای هر تن cfr بوده در حالی که پیشنهادات رسمی به کشور شیلی به میزان ۶۷۵ دلار به ازای هر تن گزارش شده است.

قیمت ورق گالوانیزه

کاهش قیمت خرید ورق گالوانیزه ترکیه به دنبال کاهش میزان تقاضا

خرید ورق گالوانیزه طی هفته جاری در کشور ترکیه افت شدیدی داشته است چراکه میزان تقاضا برای خرید این محصول کم بوده است. در قسمت های شمالی کشور ترکیه، قیمت خرید ورق گالوانیزه به میزان ۷۱۵ دلار به ازای هر تن بوده است. این در حالی است که قیمت ورق گالوانیزه طی هفته گذشته در این کشور به میزان ۷۲۵ دلار به ازای هر تن بوده است.

بنابراین طی هفته جاری شاهد افت قیمت این محصول به میزان ۱۰ دلار به ازای هر تن می باشیم. هم چنین تولیدکنندگان این محصول در جنوب ترکیه قیمت خرید ورق گالوانیزه تولیدی خود را به میزان ۷۲۵-۷۲۰ دلار به ازای هر تن پیشنهاد داده اند. ارزیابی متال بولتن از قیمت ورق گالوانیزه در بازار داخلی کشور ترکیه تا تاریخ ۳ ماه نوامبر به میزان ۷۲۵-۷۱۵ دلار به ازای هر تن بوده است. این در حالی است که این ارزیابی ها در بازار خرید ورق گالوانیزه طی هفته گذشته به میزان ۷۷۰-۷۱۵ دلار به ازای هر تن بوده است و طی هفته جاری شاهد افت قیمت شدیدی در بازار خرید این محصول بوده ایم.

قیمت ورق گالوانیزه مرکز آهن

بازار ورق رنگی کشور ترکیه طی روزهای اخیر

هم چنین قیمت ورق رنگی تولیدی در کارخانجات مناطق شمالی کشور ترکیه به میزان ۸۳۵-۸۲۵ دلار به ازای هر تن بوده است و این قیمت توسط یکی دیگر از تولیدکنندگان به میزان ۸۶۰ دلار به ازای هر تن اعلام گردیده است. بنابراین مشاهده می شود که در حال حاضر نوسانات زیادی در بازار خرید ورق گالوانیزه و ورق رنگی تولیدی کشور ترکیه وجود دارد و پیشنهادات مختلفی برای قیمت این محصولات توسط تولیدکنندگان مختلف در این کشور و کارخانجات مختلف شنیده شده است.

هم چنین قیمت خرید ورق گالوانیزه از سوی کارخانجات واقع در جنوب ترکیه به میزان ۸۷۵ دلار به ازای هر تن می باشد. بنابراین مشاهده می شود که حتی بین قیمت های پیشنهادی از سوی کارخانجات واقع در شمال و جنوب ترکیه نیز تفاوت های زیادی مشاهده می شود. ارزیابی ها از قیمت خرید ورق گالوانیزه در بازار داخلی کشور ترکیه به میزان ۸۷۵ دلار به ازای هر تن گزارش شده است.

این در حالی است که قیمت این محصول طی هفته گذشته و در ماه اکتبر به میزان ۸۸۰-۸۷۹ دلار به ازای هر تن بوده است. بنابراین مشاهده می کنیم که قیمت این محصول در ماه اکتبر بسیار بالا بوده است و با ورود به ماه نوامبر و در روزهای آغازین این ماه قیمت ورق گالوانیزاه افت شدیدی یافته است که به گفته منابع خبری علت این امر کاهش میزان تقاضا در این بازار و کمبود میزان تقاضا می باشد.

۰
۰رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • ۵عالی بود
 • ۳خوب بود
 • ۲معمولی بود
 • ۱بد بود

پیشنهاد می کنیم مطالعه کنید

0

سوالات و نظرات کاربران

نمایش موافق ترین ها
  0

  سوالات و نظرات کاربران

  اختیاری