0/5
0رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • 5عالی بود
 • 3خوب بود
 • 2معمولی بود
 • 1بد بود

ثبات قیمت ورق گرم در بازار داخلی کشور هند

قیمت خرید ورق گرم در بازار داخلی کشور هند در ماه اکتبر ثابت باقی مانده است چراکه کارخانجات تولید این محصول رقابتی در بازارهای وارداتی این کشور مشاهده نکرده و قیمت ورق گرم در بازار وارداتی این کشور نسبت به بازار داخلی بیشتر می باشد.  مقامات رسمی حداقل دو کارخانه تولید ورق گرم اعلام کرده اند که قیمت ورق گرم طی ماه آینده مجددا تغییراتی را خواهد داشت. قیمت خرید ورق گرم در بازار داخلی طی هفته جاری به میزان ۶۲۴-۶۱۶ دلار به ازای هر تن گزارش شده است که نسبت به قیمت ورق گرم طی هفته گذشته ثابت بوده است.

در حال حاضر قیمت خرید ورق گرم در بازارهای وارداتی این کشور نسبت به قیمت این محصول در بازار داخلی بیشتر بوده بنابراین تهدیدی برای این بازار وجود نداشته و رقابتی با بازارهای وارداتی ندارد. انتظار می رود که هیچ یک از محموله های ورق گرم وارداتی به کشور هند در ماه اکتبر نسبت به قیمت ورق گرم در بازار داخلی این کشور قیمت پایین تری نخواهد داشت. قیمت ورق گرم وارداتی پیشنهادی کشور چین طی هفته جاری به میزان ۵۸۰-۵۷۰ دلار به ازای هر تن بوده که نسبت به قیمت ورق گرم ۶۲۰-۶۱۰ دلار به ازای هر تن پیشنهادی این کشور طی هفته گذشته به میزان ۴۰ دلار به ازای هر تن کاهش یافته است. هم چنین به گفته منابع خبری کاهش قیمت روپیه هند نسبت به دلار طی هفته گذشته سبب افزایش قیمت ورق گرم وارداتی این کشور شده است. در حال حاضر قیمت ورق گرم وارداتی پیشنهادی از سوی کشور چین به میزان ۴۳۰۰۰ روپیه گزارش شده است در حالی که قیمت ورق گرم در بازار داخلی کشور هند به میزان ۳۹۰۰۰-۳۸۵۰۰ روپیه گزارش شده است. در حال حاضر بازار وارداتی ورق گرم این کشور رونق چندانی ندارد.

این در حالی است که خرید با توجه به قیمت ورق گرم صادراتی کشور هند به علت ضعف در بازار صادراتی کشور چین، افت کرده است. قیمت ورق گرم صادراتی پیشنهادی کشور هند به میزان ۵۸۰-۵۶۵ دلار به ازای هر تن بوده است که نسبت به قیمت ۶۰۵-۶۰۰ دلار به ازای هر تن اعلام شده طی هفته گذشته به میزان ۳۵ دلار به ازای هر تن کاهش یافته است. این در حالی است که کارخانجات این کشور پیشنهاداتی برای قیمت ورق گرم از سوی خریداران در مناقصات به میزان ۵۶۰-۵۵۰ دلار به ازای هر تن دریافت کرده اند که توسط این کارخانجات رد شده است. با این حال این روزها هیچ معامله صادراتی در این کشور منعقد نشده است. در حال حاضر خرید اران و فروشندگان ورق گرم منتظر ثبات قیمت ها در این کشور می باشند.

قیمت ورق سیاه

کاهش قیمت محصولات فولاد تخت کشور ترکیه در ماه اکتبر

قیمت محصولات فولاد تخت در بازار داخلی کشور ترکیه طی هفته جاری کاهش یافته است با این حال فعالان بازار پیش بینی می کنند که قیمت محصولات فولاد تخت برای ماه دسامبر کاهش بیشتری یابد. قیمت ورق گرم فروخته شده برای ماه نوامبر به میزان ۶۳۰-۶۲۰ دلار به ازای هر تن بوده در حالی که هنوز پیشنهادی برای خرید ورق گرم در ماه دسامبر پیش بینی نشده است. اکثر تولیدکنندگان این محصول پیش فروش خود را برای ماه نوامبر تمام کرده اند. به گفته منابع خبری قیمت ورق گرم در این کشور برای ماه دسامبر کاهش بیشتری خواهد یافت ولی به نظر نمی رسد که کاهش شدیدی برای این محصول مشاهده شود. در حال حاضر میزان تقاضا برای ورق گرم در بازار داخلی کشور ترکیه بسیار محتاطانه بوده و اکثر خرید اران منتظر کاهش بیشتر قیمت ورق گرم در این منطقه می باشند.

در حال حاضر کشور چین در تعطیلات طولانی مدت به سر می برد و خرید صورت نمی گیرد بنابراین بازار فولاد از قبیل بازار ورق گرم جهانی بسیار آرام می باشد. ارزیابی هفتگی متال بولتن از قیمت ورق گرم در بازار داخلی کشور ترکیه به میزان ۶۳۰-۶۲۰ دلار به ازای هر تن تا تاریخ ۲۹ ماه سپتامبر گزارش شده است که نسبت به قیمت ۶۳۰-۶۲۵ دلار به ازای هر تن اعلام شده طی هفته گذشته کاهش یافته است. قیمت ورق سرد پیشنهادی در این کشور نیز به میزان ۷۰۰-۶۸۰ دلار به ازای هر تن می باشد. ارزیابی هفتگی متال بولتن از قیمت ورق سرد در بازار داخلی کشور ترکیه نیز به میزان ۶۹۰-۶۸۰ دلار به ازای هر تن می باشد که نسبت به قیمت ۷۳۰-۷۲۰ دلار به ازای هر تن اعلام شده طی هفته گذشته کاهش یافته است.

تولیدکنندگان این محصول در کشور ترکیه قیمت ورق گرم پیشنهادی خود در بازار صادراتی را به میزان ۶۱۵-۶۱۰ دلار به ازای هر تن اعلام کرده اند. این در حالی است که ارزیابی ها از قیمت ورق گرم صادراتی این کشور نیز به میزان ۶۱۵-۶۱۰ دلار به ازای هر تن خرید و فروش شده است که نسبت به قیمت اعلام شده طی هفته گذشته ثابت باقی مانده است. پیش بینی می شود که کمیسیون اروپا مبلغ ثابتی را برای قیمت ورق گرم وارداتی از کشورهای روسیه، اوکراین، برزیل و ایران تا تاریخ ۶ ماه اکتبر اعلام کند. هم چنین کمیسیون اروپا عوارض ضد دامپینگ به میزان ۹/۳۵-۱/۱۸ درصد برای واردات ورق گرم از کشور چین در تاریخ ۶ ماه آوریل سال جاری تعیین کرده است. به گفته منابع خبری چنانچه قیمت ورق گرم وارداتی از کشورهای روسیه، اوکراین، برزیل و ایران توسط کمیسیون اروپا در ماه اکتبر سال جاری به میزان ثابت اعلام گردد، انتظار می رود که سهم ترکیه در بازار صادرات ورق گرم کشورهای اروپایی نیز افزایش یابد. به نظر می رسد که کشور ترکیه در حال حاضر منتظر تصمیم کمیسیون اروپا برای عوارض ورق گرم وارداتی از کشورهای مستقل اتحادیه ای، برزیل و ایران به اروپا می باشد. بنابراین در حال حاضر کشور ترکیه نسبت به خرید و فروش ورق گرم در این منطقه بسیار محتاطانه عمل می کند.

۰
۰رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • ۵عالی بود
 • ۳خوب بود
 • ۲معمولی بود
 • ۱بد بود
پیشنهاد می کنیم مطالعه کنید
0
سوالات و نظرات کاربران
نمایش موافق ترین ها
  0
  سوالات و نظرات کاربران
  اختیاری
  اشتراک گذاری