0/5
0رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
  • 5عالی بود
  • 3خوب بود
  • 2معمولی بود
  • 1بد بود

روند رو به رشد ورق گرم,ورق سرد,میلگرد

به گزارش استیل پدیا، این مقدار ۱۳ درصد ببیشتر از مدت مشابه سال گذشته یعنی ۴ میلیون و ۶۸۷ هزار تن است. از این مقدار ۲ میلیون و ۷۰۸ هزار تن  بیلت و بلوم و ۲ میلیون و ۶۰۴ هزار تن اختصتاص به اسلب بود که رشد ۱۷ درصدی تولید اسلب به جهت رشد صادرات و تقاضای مناسب این محصول بود.با توجه به آمار، انجمن فولاد تولید محصولات فولادی هم در این مدت ۱۳ درصد افزایش داشت و از ۴ میلیون و ۳۰۸ هزار تن به ۴ میلیون و ۸۷۰ هزار تن رسید. میلگرد یک میلیون و ۶۰۷ هزار تن، بخش ورق گرم یک میلیون و ۸۴۷ هزار تن و قسمت ورق سرد ۶۲۷ هزار تن بود که تمامی این موارد افزایش تولید داشتند. در بخش واردات کماکان کاهش هم در بخش فولاد خام و هم محصولات فولادی دیده می شود و کاهش واردات گروه محصولات فولادی ۱۴ درصد در مجموع سه ماه بود و در بخش فولاد خام نیز  به ۸۱ درصد رسید.

واردات فولاد خام که در سه ماه سال گذشته ۳۲ هزار تن بود امسال به حدود ۶ هزار تن رسید. در بخش محصولات فولادی هم واردات از ۷۲۲ هزار تن در سه ماه اول سال ۹۵ به ۶۲۳ هزار تن در فصل اول امسال رسید.در مورد صادرات در بخش فولاد خام افزایش قابل توجهی به ثبت رسید هرچند که رشد بخش محصولات فولادی رو به پایین بود. فولاد خام صادر شده از کشور یک میلیون و ۶۹۵ هزار تن رسید که افزایش ۶۷ درصدی داشته و افزایش بخش اسلب ۲۱۱ درصد و رشد بلوم و بیلت ۵ درصد بود.

فولاد خام صادراتی شده  در مدت مشابه سال گذشته یک میلیون و ۱۶ هزار تن به گوش رسید. محصولات فولادی کاهش ۵۸ درصدی را در صادرات ثبت کردند و صادرات از ۷۱۵ هزار تن به ۳۰۰ هزار تن در سه ماه نخست سال ۹۶ رسید.بیشترین ضرر صادرات محصولات فولادی مربوط به صادرات ورق سرد و گرم است. صادرات ورق گرم ۹۳ درصد و ورق سرد ۹۴ درصد بود. ظرفیت صادرات ورق گرم از ۵۱۲ هزار تن به ۳۴ هزار تن و ورق سرد از ۶۸ هزار تن به ۴ هزار تن رسید. مصرف پایانی در بخش فولاد خام کاهش ۲ درصدی داشته و در بخش محصولات فولادی رشد ۲۰ درصدی داشته است.مصرف پایانی فولاد خام در این مدت ۳ میلیون و ۶۲۳ هزار تن گزارش شده و محصولات فولادی ۵ میلیون و ۱۹۳ هزار تن بوده است.

0/5
0رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
  • 5عالی بود
  • 3خوب بود
  • 2معمولی بود
  • 1بد بود

پیشنهاد می کنیم مطالعه کنید

0

سوالات و نظرات کاربران

نمایش موافق ترین ها

    اشتراک گذاری