0/5
0رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
  • 5عالی بود
  • 3خوب بود
  • 2معمولی بود
  • 1بد بود

قیمت ورق گالوانیزه در بازار داخلی

قیمت ورق گالوانیزه کاشان با ضخامت ٠.۵۵ و ابعاد یک متر در تاریخ پنج شنبه ٢٨ دی ماه ٩۶ در حدود ٣٨٩۵ تومان اعلام شد. همین محصول با ضخامت ٠.۴۵ با قیمتی معادل ٣٩۵٠ تومان به بازار عرضه شد. علاوه بر این، ورق گالوانیزه یک میلی متری نیز معادل ٣٨٠٠ تومان به فروش رسید.

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس ٠.۴ با ابعاد یک متر در حدود ٣٩١٠ تومان اعلام شد. این محصول با ضخامت ٠.۵ نیز با قیمتی معادل ٣٧٩٠ تومان خرید و فروش شد.

قیمت ورق گالوانیزه ١.١ با ابعاد ١.٢۵ نیز ٣٧٠۵ تومان شنیده شد که نسبت به حدود یک ماه گذشته بدون تغیرر باقی ماند. ورق گالوانیزه فولاد مبارکه با ضخامت ۵٠ و ابعاد ١.٢۵ در حدود ٣٩١٠ تومان اعلام شد که از تاریخ ١١ دی ماه سال جاری ثابت باقی مانده است.

قیمت ورق گالوانیزه قزاق با ضخامت ٠.۵۵ و ابعاد یک متر، معادل ٣٧٨۵ تومان به فروش رسید. همین محصول با ابعاد ١.٢٣۵ نیز با قیمتی معادل ٣٧۴۵ تومان معامله شد. قیمت ورق گالوانیزه ٠.۶ سایز یک متر هم در حدود ٣۶٨٠ تومان اعلام شد.

ورق گالوانیزه ٠.٧ با ابعاد ١.٢۵ با قیمتی معادل ٣٧٠٠ تومان به بازار عرضه شد. قیمت همین محصول با ابعاد یک نیز ٣۶٩۵ تومان به فروش رسید. علاوه بر این، ورق گالوانیزه ٠.٩ با همین ابعاد در حدود ٣۶٨٠ تومان اعلام شد. قیمت ورق گالوانیزه شهرکرد یک میلی متری با سایز ١.٢۵ نیز معادل ٣۶٩٠ تومان به فروش رسید که نسبت به یک ماه گذشته بدون تغییر مانده است.

رول گالوانیزه هند ایثار با ضخامت ٠.۵۵ با ابعاد ١.٢۵ در حدود ٣٨٣٠ تومان اعلام شد. قیمت همین محصول با ضخامت ٣ میلی متر و سایز یک متر به مبلغ ٣٩۴٠ تومان از انبار تهران بارگیری شد.

ورق سیاه اصفهان

قیمت ورق گالوانیزه در بازار های جهانی

ورق گالوانیزه امارات با ضخامت ٠.٢ و ابعاد یک متر در حدود ۴۵۶٠ تومان اعلام شد. قیمت همین محصول با ضخامت ٠.٣٨ نیز با مبلغ ۴١۶٠ تومان در دسترس خریداران قرار گرفت که در مقایسه با حدود یک ماه گذشته بدون تغییر باقی مانده است.
قیمت ورق گالوانیزه در بازار چین با ضخامت ٠.۵ و ابعاد ١.٢۵ در حدود ١٨٨٠ تومان شنیده شد. رول گالوانیزه ٠.۵۵ نیز با همین ابعاد با مبلغی در حدود ٣٨٣٠ تومان به بازار عرضه شد که نسبت به دو هفته ی گذشته ثابت باقی مانده است.

تحلیل و بررسی بازار ورق گالوانیزه در دی ماه

با توجه به ارزیابی های انجام شده در مورد وضع روزانه قیمت ورق گالوانیزه در دی ماه سال جاری، مشخص شد که این محصول طی یک ماه اخیر نوسانات خاصی نداشته است. در یک هفته ی آغازین ماه دی قیمت ورق گالوانیزه ثابت اعلام شد، اما این روند برای قیمت ورق گالوانیزه پس از گذشت یک ماه همچنان ثابت باقی ماند.

از سوی دیگر با در نظر گرفتن نوسانات قیمت دیگر مقاطع پیش بینی می شد که قیمت ورق گالوانیزه نیز بدون تغییر نماند و پر نوسان اعلام شود اما بررسی های انجام شده ثبات قیمت آن را طی یک ماه گذشته نشان داد. علاوه بر این، لازم به ذکر است که ثابت ماندن قیمت ورق گالوانیزه تنها از سوی یک کارخانه نبوده و بیش تر کارخانه ها را شامل می شود.

به طور مثال در خصوص کارخانه هفت الماس مشاهده شد که این کارخانه از اوایل ماه جاری قیمت ورق گالوانیزه تولیدی خود را ثابت اعلام کرد و در حال حاضر نیز در تاریخ پنج شنبه ٢٨ دی ماه ٩۶ تغییری در قیمت های این کارخانه ایجاد نشده و همچنان ثابت می باشد. علاوه بر هفت الماس کارخانه هایی مانند ورق گالوانیزه کاشان، کارخانه شهرکرد و کارخانه ورق تاراز نیز بودند که با شروع دی ماه قیمت این محصول را ثابت اعلام کردند.

اگر چه به طور میانگین قیمت ورق گالوانیزه معمولا ۲ تا ۳ هفته یک بار تغییر پیدا می کند اما چیزی که در این خصوص قابل تامل بوده است تغییر نکردن قیمت این محصول طی یک ماه اخیر می باشد که در نوع خود بسیار قابل توجه است.

0/5
0رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
  • 5عالی بود
  • 3خوب بود
  • 2معمولی بود
  • 1بد بود
پیشنهاد می کنیم مطالعه کنید
0

سوالات و نظرات کاربران

نمایش موافق ترین ها
0

سوالات و نظرات کاربران

اختیاری

اشتراک گذاری

تماس 03135155000 03135156000 0