0/5
0رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • 5عالی بود
 • 3خوب بود
 • 2معمولی بود
 • 1بد بود

عدم تمایل بازار اروپا به واردات تیرآهن

یک منبع تجاری بعد از آن که مرکزآهن روز چهارشنبه ارزیابی خود را اعلام کرد، گفت: ” تولید کنندگان اروپایی به دنبال قیمت تیرآهن ۳۶۰ تا ۳۷۰ یورو (۴۰۴-۴۱۶ دلار) در هر تن فوب هستند، در حالی که مشتریان الجزایر تنها حاضر به پرداخت ۳۷۰ تا ۳۸۰ یورو (۴۱۶-۴۲۷ دلار) در هر تن cfr ، برابربا ۳۵۰ تا ۳۶۰ یورو (۳۹۳ تا ۴۰۴ دلار) هر تن فوب،می باشند. یکی دیگر از معامله گران انتظار داشت که خریداران و فروشندگان تیرآهن با ۳۶۰ دلار (۴۰۴ دلار) در هر تن فوب ،به توافق برسند، اما اذعان کرده است که تاکنون هیچ پیشنهادی از طرف مشتریان تیرآهن شنیده نشده است.

منابع روز چهارشنبه ۲۸ سپتامبر به مرکزآهن اظهار داشتند که تمایل  بازار در جنوب اروپا در هفته جاری به دلیل عدم اطمینان در مورد میزان واردات تیرآهن الجزایر همچنان نزول پیدا کرده اند.ارزیابی قیمت مرکزآهن برای صادرات تیرآهن جنوب اروپا ۳۶۰ تا ۳۶۵ یورو (۴۰۴ تا ۴۱۰ دلار)در هر تن فوب محموله های اصلی برآورد گردید، در حالیکه در هفته گذشته  ۵ یورو (۶ دلار) در هر تن از  ۳۶۵ تا ۳۷۰ یورو (۴۱۰-۴۱۶ دلار) در هر تن فوب کاهش داشته است.

به دلیل نداشتن وضوح در مورد توزیع مجوز واردات تیرآهن جدید در الجزایر، تمایل عمومی بازار به کاهش قیمت تیرآهن بوده است. با این حال، یک شرکت دولتی گفته است که تا پایان سال ۲۰۱۶ مجوز ۱۰۰۰۰۰ تن را دریافت کرده است. مجوزهای دریافت شده در پایان ماه فوریه، برای پوشش نیمی از مقدار۲ میلیارد تن tpy  سهمیه واردات تیرآهن امسال، در۲۳ آگوست به پایان می رسد. هنگامی که از یک منبع تولید کننده در ایتالیا در مورد قیمت تیرآهن پیشنهادی کارخانه ها سوالی پرسیده شد، گفت:  “اگر در الجزایر هیچ بازاری وجود نداشته باشد، پس  ما راجع به چه چیزی صحبت می کنیم؟”

بازار خرید تیرآهن اصفهان

قیمت تیرآهن وادراتی الجزایر

بررسی قیمت هفتگی مرکزآهن برای واردات تیرآهن الجزایر روز چهارشنبه ناشی از عدم فعالیت در ماه نوامبر، با قیمت ۳۸۵ تا ۳۹۰ یورو (۴۳۲ تا ۴۳۸ دلار) به ازای هر تن تیرآهن از بنادر اصلی کشور تغییر نکرده است. آخرین معاملات در محدوده داده شده قبل از مجوزهای قبلی منقضی شده بودند. ارزیابی قیمت هفتگی تیرآهن برای صادرات با کیفیت اروپایی جنوبی در روز چهارشنبه ۳۸۰ تا ۳۹۰ یورو (۴۲۷ تا ۴۳۸ دلار) در هر تن فوب بنادر اصلی بدون تغییر باقی ماند.

یکی از معامله گران با اشاره به عدم تقاضای الجزایر گفت: “بازار تیرآهن در جنوب اروپا  کمابیش مرده است. در بازار داخلی در جنوب اروپا، ارزیابی قیمت مرکزآهن برای آن ۳۸۰ تا ۳۸۵ یورو (۴۲۷ تا ۴۳۲ دلار) برای هر تن محموله تحویل داده شده در روز ۲۸ سپتامبر برآورد گردید که بدون تغییر هفتگی بود. ارزیابی قیمت هفتگی برای آن با کیفیت در جنوب اروپا همچنان با قیمت ۳۸۰ تا ۳۹۰ یورو (۴۲۷-۴۳۸ دلار) در هر تن تحویل داده شده در روز چهارشنبه ،ثابت باقی مانده است .

شنیده می شود که محصولات ایتالیایی قبلا در همین محدوده  ارزشیابی معاملات خود را انجام داده اند. ارزیابی قیمت مرکزآهن برای واردات آن ۳۶۰ تا ۳۶۵ یورو (۴۰۴ تا ۴۱۰ دلار) در هر تن cfr اروپای جنوبی ، بدون تغییر بود، در حالیکه واردات آن تا ۳۷۵ یورو (۴۱۶ تا ۴۲۱ دلار) در هر تن cfr   در روز بود،که هر دو بدون تغییراز هفته گذشته باقی ماندند. پیشنهادهای مربوط به ترکیه و مواد اولیه کشورهای مستقل مشترک المنافع  دراین محدوده ارزشیابی شنیده شده است.

 

۰
۰رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • ۵عالی بود
 • ۳خوب بود
 • ۲معمولی بود
 • ۱بد بود

پیشنهاد می کنیم مطالعه کنید

0

سوالات و نظرات کاربران

نمایش موافق ترین ها
  0

  سوالات و نظرات کاربران

  اختیاری

  اشتراک گذاری