5/5
1رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • 5عالی بود
 • 3خوب بود
 • 2معمولی بود
 • 1بد بود

کاهش قیمت مقاطع در بازار صادراتی کشورهای مستقل اتحادیه ای

قیمت میلگرد و سیم مفتولی صادراتی در کشورهای مستقل اتحادیه ای به میزان ۲۰-۱۰ دلار به ازای هر تن طی هفته گذشته کاهش یافته است. به گفته منابع خبری علت کاهش قیمت این محصولات کاهش قیمت شمش و تضعیف بازار مقاطع کشور چین بوده است. به علاوه، تولیدکنندگان میلگرد و سیم مفتولی در کشور روسیه در بازار داخلی این کشور با کمبود میزان تقاضا مواجه شده اند. این موضوع تولیدکنندگان را ناچار به کاهش قیمت میلگرد و سیم مفتولی در هردو بازار داخلی و صادراتی برای جذب بیشتر مشتریان و افزایش میزان تقاضا کرده است.

قیمت میلگرد در کشور روسیه نیز به قیمت ۵۳۰-۵۲۰ دلار به ازای هر تن فوب دریای سیاه بوده است که نسبت به قیمت ۵۵۰-۵۴۰ دلار به ازای هر تن اعلام شده طی هفته قبل از آن کاهش یافته است. این در حالی است که پیشنهادات رسمی قیمت میلگرد از کارخانه ArcelorMittal  کشور اوکراین به میزان ۵۵۰ دلار به ازای هر تن فوب دریای سیاه بوده است. هرچند به گفته برخی منابع خبری چندین محموله میلگرد به کشور لبنان به قیمت ۵۲۰ دلار به ازای هر تن فروخته شده است که نسبت به سایر قیمت های پیشنهادی برای میلگرد بسیار پایین تر می باشد.

ارزیابی هفتگی متال بولتن از قیمت ورق صادراتی در کشورهای مستقل اتحادیه ای به میزان ۵۳۰-۵۲۰ دلار به ازای هر تن فوب دریای سیاه تا روز دوشنبه ۱۶ ماه اکتبر بوده است که نسبت به قیمت میلگرد ۵۵۰-۵۴۰ دلار به ازای هر تن اعلام شده طی هفته قبل از آن به میزان ۲۰ دلار به ازای هر تن کاهش یافته است.

قیمت میلگرد روز اصفهان

ارزیابی قیمت سیم مفتولی

ارزیابی هفتگی متال بولتن از قیمت سیم مفتولی صادراتی کشورهای مستقل اتحادیه ای به میزان ۵۴۰-۵۳۵ دلار به ازای هر تن فوب دریای سیاه بوده است که نسبت به قیمت سیم مفتولی ۵۶۰-۵۴۵ دلار به ازای هر تن اعلام شده طی هفته قبل از آن به میزان ۲۰-۱۰ دلار به ازای هر تن کاهش یافته است. هم چنین پیشنهادات قیمت سیم مفتولی شنیده شده از کشور روسیه طی هفته گذشته به میزن ۵۴۰ دلار به ازای هر تن بوده است. پیشنهادات رسمی قیمت سیم مفتولی از کارخانه ArcelorMittal  نیز به میزان ۵۸۰-۵۷۰ دلار به ازای هر تن فوب دریای سیاه بوده است هرچند برخی از فعالان بازار معتقدند که در حال حاضر قیمت سیم مفتولی به میزان ۵۵۰ دلار به ازای هر تن قابل قبول می باشد.

در روز دوشنبه، یکی از کارخانجات تولید فولاد واقع در کشور روسیه قیمت جدیدی برای سیم مفتولی و میلگرد تولیدی خود به دنبال پیشرفت های صورت گرفته در بازار داخلی کشور چین اعلام کرده است. به گفته برخی منابع خبری قیمت سیم مفتولی این کارخانه به میزان ۵۶۰ دلار به ازای هر تن فوب دریای سیاه و قیمت میلگرد به میزان ۵۴۵ دلار به ازای هر تن فوب دریای سیاه اعلام گردیده است. این در حالی است که کارخانه ArcelorMittal کشور روسیه قیمت های رسمی قبلی خود را برای سیم مفتولی و میلگرد ثابت نگه داشته است. به نظر می رسد که قیمت میلگرد و سیم مفتولی در این کارخانه هم چنان ثابت باقی خواهد ماند.

۵
۱رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • ۵عالی بود
 • ۳خوب بود
 • ۲معمولی بود
 • ۱بد بود

پیشنهاد می کنیم مطالعه کنید

0

سوالات و نظرات کاربران

نمایش موافق ترین ها
  0

  سوالات و نظرات کاربران

  اختیاری