0/5
0رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • 5عالی بود
 • 3خوب بود
 • 2معمولی بود
 • 1بد بود

قیمت ورق سیاه وارداتی در بازار داخلی کشورهای اروپایی

قیمت ورق سیاه در بازار داخلی جنوب اروپا به دنبال کاهش قیمت ورق سیاه در بازار وارداتی، کاهش یافته است. ارزیابی متال بولتن از قیمت ورق سیاه وارداتی به جنوب اروپا به قیمت ۵۲۰-۵۱۰ یورو (۶۱۳-۶۰۱ دلار) به ازای هر تن رسیده است. این در حالی است که قیمت این محصول طی هفته گذشته به میزان ۵۴۰-۵۲۰ یورو به ازای هر تن بوده است.

این ارزیابی ها براساس آخرین پیشنهادات قیمت ورق سیاه از کشورهای ترکیه، مصر، هند و دیگر مناطق آسیا می باشد. در شروع هفته جاری، تامین کنندگان ورق سیاه در هند و ترکیه، قیمت های پیشنهادی خود را به کشورهای اروپایی کاهش داده اند ولی آن ها انتظار دارند تا پایان هفته به قیمت ورق سیاه گذشته بازگردند. پس از تصمیم کشورهای اروپایی راجع به اقدامات ضد دامپینگ ورق سیاه وارداتی به این کشور که طی جمعه گذشته اعلام شد، بزرگ ترین کارخانه تولید فولاد کشور هند قیمت ها را به همان میزان قبلی نگه داشته اند. بنابراین خریداران منتظر می باشند تا قیمت ورق سیاه جدید اعلام شده و سپس محصول موردنظر خود را خریداری کنند.

کمیسیون اروپا عوارض مالیاتی به مبلغ ۵/۹۶-۶/۱۷ یورو به ازای هر تن برای ورق سیاه وارداتی از کشورهای برزیل، ایران، روسیه و اوکراین مشخص کرده است. در نتیجه کاهش قیمت ورق سیاه وارداتی، ارزیابی متال بولتن از قیمت ورق سیاه در بازار داخلی جنوب اروپا کاهش یافته و به میزان ۵۲۵-۵۰۵ یورو به ازای هر تن رسیده است در حالی که قیمت این محصول طی هفته قبل از آن به میزان ۵۳۵-۵۱۰ دلار به ازای هر تن بوده است.

قیمت ورق سیاه

تولیدکنندگان ورق سیاه اروپا

تولیدکنندگان آهن آلات در کارخانه Ilva واقع در ایتالیا قیمت ورق سیاه را به میزان ۵۱۰-۵۰۵ دلار به ازای هر تن اعلام کرده اند در حالی که کارخانجات دیگر در کشور ایتالیا و هم چنین در اسپانیا قیمت ورق سیاه پیشنهادی خود را به میزان ۵۲۵-۵۲۰ یورو به ازای هر تن اعلام کرده اند. با این حال، کاهش قیمت ورق سیاه وارداتی در بخش های شمالی اروپا هیچ گونه تاثیری بر قیمت این محصول در بازار وراداتی نداشته است. ارزیابی متال بولتن از قیمت ورق سیاه در شمال اروپا به میزان ۵۴۰-۵۲۰ یورو به ازای هر تن بوده که نسبت به قیمت اعلام شده طی هفته قبل از آن ثابت باقی مانده است.

ارزیابی ها براساس معاملات و قیمت های قابل اجرا گزارش شده توسط خریداران بوده است. قیمت ورق سیاه رسمی شنیده شده نیز در کشورهای شمال اروپا در محدوده ۵۸۰-۵۶۰ یورو به ازای هر تن بوده است. به گفته منابع خبری قیمت ورق سیاه وارداتی کاهش یافته است ولی خریداران تمایل چندانی برای خرید ورق سیاه در حال حاضر ندارند. فاصله مابین قیمت ورق سیاه وارداتی و قیمت ها در بازار داخلی کشورهای اروپایی آن قدر بالا نمی باشد که خریداران از بازار داخلی به سمت بازار وارداتی کشیده شوند.

ارزیابی متال بولتن از قیمت وارداتی به شمال اروپا به میزان ۵۲۰-۵۱۰ یورو به ازای هر تن بوده است که نسبت به قیمت ۵۴۰-۵۲۰ یورو به ازای هر تن اعلام شده طی هفته قبل از آن کاهش یافته است. به گفته منابع خبری قیمت ورق سیاه وارداتی بایستی حداقل به میزان ۳۰-۲۰ یورو به ازای هر تن کم تر از قیمت های رایج در بازار داخلی این کشور باشد تا خریداران جذب قیمت های وارداتی گردند. هم چنین ارزیابی ها از قیمت ورق سیاه در بازار داخلی اروپای مرکزی نیز به میزان ۵۳۰-۵۲۰ یورو به ازای هر تن بوده است که این ارزیابی ها نیز منعکس کننده پیشنهادها و معاملات شنیده شده در بازار می باشد.

افزایش قیمت ورق سیاه صادراتی کشور چین در ماه اکتبر

قیمت ورق سیاه صادراتی در کارخانجات کشور چین افزایش یافته است چراکه میزان پیش فروش این محصولات افزایش یافته است. قیمت ورق سیاه در بازار داخلی این کشور به دنبال بازار صادراتی این کشور به آرامش بیشتری دست یافته است. کارخانجات عمده واقع در کشور چین هم چون کارخانجات Hebei و Shandong قیمت ورق سیاه صادراتی خود را افزایش داده و به میزان ۵۸۰-۵۷۵ دلار به ازای هر تن رساندند.

خریداران خارج از کشور نیز خرید ورق سیاه پیشنهادی خود را در مناقصات در جواب به افزایش قیمت این محصول در بازار صادراتی کشور چین افزایش داده اند. مصرف کنندگان نهایی این محصول هم چنان قیمت این محصول را در مناقصات خود به میزان ۵۴۰ دلار به ازای هر تن اعلام می کنند که علت این امر وقفه در بازار صادراتی کشور چین گزارش شده است. آخرین معاملات صورت گرفته در بازار این کشور به میزان ۵۵۵ دلار به ازای هر تن گزارش شده است که این معامله با کشور ویتنام صورت گرفته است.

این معامله طی هفته گذشته صورت پذیرفت و شامل ظرفیت کمی از ورق سیاه بوده است. تولیدکنندگان این محصول بایستی قیمت محصولات خود را حداقل به میزان ۱۰-۵ دلار به ازای هر تن کاهش دهند تا میزان تقاضا نیز افزایش یابد. در حال حاضر کارخانجات برای قابل قبول بودن پیشنهادات خود بایستی قیمت مورد نظر را حدودا به میزان ۵۷۰ دلار به ازای هر تن اعلام نمایند. با این حال تنها یکی از صادرکنندگان قیمت ورق سیاه را در مناقصات دریافت کرده است و این قیمت نیز حدودا به میزان ۵۵۰ دلار به ازای هر تن بوده است.

بقیه صادرکنندگان هم چنان قیمت های پیشنهادی را از مشتریان خود دریافت می کنند. متال بولتن، در روز دوشنبه نیز قیمت جدیدی برای این محصول پیشنهاد داده است که این شاخص به دنبال شاخص تعیین قیمت میلگرد در این منطقه بوده است. این قیمت ها نشات گرفته از قیمت های انجام شده در معاملات و قیمت های شنیده شده در بازار داخلی این کشور بوده است.

۰
۰رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • ۵عالی بود
 • ۳خوب بود
 • ۲معمولی بود
 • ۱بد بود

پیشنهاد می کنیم مطالعه کنید

0

سوالات و نظرات کاربران

نمایش موافق ترین ها
  0

  سوالات و نظرات کاربران

  اختیاری