جدیدترین ها
2دقیقه مطالعه

ذکر برخی نکات حائز اهمیت بازار خرید آهن آلات روز 15 آبان 96

تحلیل بازار آهن آلات داخلی کشور طی روز گذشته خرید آهن آلات طی روز گذشته سومین روز آرام خود را سپری کرده است. می توان گفت در سه روز نخست هفته جاری ثبات و سکون در بازا...