مشاوران خرید آهن آلات

با شماره 03135155 تماس حاصل فرمایید

سید ابراهیم طاهری
ابراهیم طاهری
تیرآهن و نبشی ناودانی
تماس 09138139729
زینب شاهنظری
زینب شاه نظری
واحد ورق
تماس 09138139723
نفیسه قانعیان
نفیسه قانعیان
عایق و پوشش
تماس 09138139672
سمیه نصر
سمیه نصر
تیرآهن و نبشی ناودانی
تماس 09138139453
مریم کریمی
مریم کریمی
عایق و پوشش
تماس 09138139678
مهشاد پناهی
مهشاد پناهی
واحد ورق
تماس 09138139387
راحله یهرامیان
راحله بهرامیان
میلگرد و صنایع مفتولی
تماس 09138139708
مارال مقدم
مارال مقدم
واحد ورق
تماس 09138139521
مرجان باقرپور
مرجان باقرپور
میلگرد و صنایع مفتولی
تماس 09138139075
نوشین آهنگرزاده
نوشین آهنگرزاده
قوطی پروفیل و لوله
تماس 09138139728
النا بهمن زیاری
النا بهمن زیاری
قوطی پروفیل و لوله
تماس 09138139437
مریم قریشی
مریم قریشی
میلگرد و صنایع مفتولی
تماس 09138139078
تماس 03135155000 03135156000 0