مشاوران خرید آهن آلات

با شماره 03135155 تماس حاصل فرمایید

مرجان باقرپور
مرجان باقرپور
واحد میلگرد و صنایع مفتولی
تماس 09138139075
راحله یهرامیان
راحله بهرامیان
واحد میلگرد و صنایع مفتولی
تماس 09138139708
شکیلا فولادی
شکیلا فولادی
واحد ورق
تماس 09138139124
رامین عطارد
رامین عطارد
واحد ورق
تماس 09138139739
سحر کریمی
سحر کریمی
واحد قوطی پروفیل و لوله
تماس 09138139089
مائده سبحانی
مائده سبحانی
واحد قوطی پروفیل و لوله
تماس 09138139430
مهسا جعفری
مهسا جعفری
واحد تیرآهن و نبشی ناودانی
تماس 09138139072
اسماعیل محرابی
اسماعیل محرابی
واحد صادرات
تماس 09138139486
مهناز اسماعیلی
مهناز اسماعیلی
واحد صادرات
تماس 09138139169
سید ابراهیم طاهری
ابراهیم طاهری
واحد تیرآهن و نبشی ناودانی
تماس 09138139729
زینب شاهنظری
زینب شاه نظری
واحد ورق
تماس 09138139723
تماس 03135155000 03135156000 0