0
img
فرناز دوستیسمت :کارشناس فروش میلگرد
فرناز دوستی متولد فروردین 69، دارای مدرک لیسانس مدیریت بازرگانی و کاردانی نرم افزار کامپیوتر هستم. از سال 89 فعالیت خود را در بخش روابط عمومی، فروش و بازرگانی در یک شرکت تولیدی آغاز کردم. همکاری موفقیت‌آمیز خود را از فروردین 98 در بخش بازرگانی مجموعه مرکزآهن شروع کردم. در حال حاضر در واحد فروش انواع میلگرد در خدمت شما همراهان همیشگی هستم و علاقمندم مشاوره و خدمات هرچه بهتر در زمینه تامین محصولات فولادی برای شما عزیزان ارائه بدهم.
ارتباط با کارشناس
میلگرد a1 ذوب آهن
میلگرد a1 ذوب آهن
به روز رسانی:۱۴۰۰/۱۰/۱۲۱۲:۱۰
نام محصولآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
میلگرد 12 ذوب آهن اصفهانA1کارخانهشاخه 12 متری12سادهکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 14 ذوب آهن اصفهانA1کارخانهشاخه 12 متری14سادهکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 16 ذوب آهن اصفهانA1کارخانهشاخه 12 متری16سادهکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 18 ذوب آهن اصفهانA1کارخانهشاخه 12 متری18سادهکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 20 ذوب آهن اصفهانA1کارخانهشاخه 12 متری20سادهکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 22 ذوب آهن اصفهانA1کارخانهشاخه 12 متری22سادهکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 25 ذوب آهن اصفهانA1کارخانهشاخه 12 متری25سادهکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 28 ذوب آهن اصفهانA1کارخانهشاخه 12 متری28سادهکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 32 ذوب آهن اصفهانA1کارخانهشاخه 12 متری32سادهکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 36 ذوب آهن اصفهانA1کارخانهشاخه 12 متری36سادهکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد A3 کویر کاشان
میلگرد A3 کویر کاشان
به روز رسانی:۱۴۰۱/۱۲/۲۲۰۱:۱۲
نام محصولآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
میلگرد 18 کویر کاشانA3کارخانهشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم
ثابت27,105
2,439
میلگرد 20 کویر کاشانA3کارخانهشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرم
ثابت27,105
2,439
میلگرد 25 کویر کاشانA3کارخانهشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرم
ثابت27,105
2,439
میلگرد 28 کویر کاشانA3کارخانهشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرم
ثابت27,105
2,439
میلگرد 14 کویر کاشانA3کارخانهشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم
ثابت27,195
2,448
میلگرد 16 کویر کاشانA3کارخانهشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم
ثابت27,195
2,448
میلگرد 12 کویر کاشانA3کارخانهشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم
ثابت27,930
2,514
میلگرد 10 کویر کاشانA3کارخانهشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم
ثابت28,110
2,530
میلگرد 8 کویر کاشانA3کارخانهشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرم
ثابت28,845
2,596
میلگرد 16 کویر کاشانA3کارخانهشاخه 9 متری16شاخه آجدارکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد A4 کویر کاشان
میلگرد A4 کویر کاشان
به روز رسانی:۱۴۰۱/۱۲/۲۲۰۱:۱۲
نام محصولآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
میلگرد 12 کویر کاشانA4کارخانهشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم
ثابت30,735
2,766
میلگرد 16 کویر کاشانA4کارخانهشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم
ثابت30,735
2,766
میلگرد 18 کویر کاشانA4کارخانهشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم
ثابت30,735
2,766
میلگرد 20 کویر کاشانA4کارخانهشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرم
ثابت30,735
2,766
میلگرد 22 کویر کاشانA4کارخانهشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرم
ثابت30,735
2,766
میلگرد 28 کویر کاشانA4کارخانهشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرم
ثابت30,735
2,766
میلگرد 10 کویر کاشانA4کارخانهشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 14 کویر کاشانA4کارخانهشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 25 کویر کاشانA4کارخانهشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 32 کویر کاشانA4کارخانهشاخه 12 متری32شاخه آجدارکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد آذر فولاد امین
میلگرد آذر فولاد امین
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۱/۰۸۱۰:۰۱
نام محصولآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
میلگرد 14 فولاد امینA3کارخانهشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم
ثابت23,500
2,115
میلگرد 16 فولاد امینA3کارخانهشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم
ثابت23,500
2,115
میلگرد 18 فولاد امینA3کارخانهشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم
ثابت23,500
2,115
میلگرد 20 فولاد امینA3کارخانهشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرم
ثابت23,500
2,115
میلگرد 25 فولاد امینA3کارخانهشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرم
ثابت23,500
2,115
میلگرد 32 فولاد امینA3کارخانهشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرم
ثابت23,500
2,115
میلگرد 28 فولاد امینA3کارخانهشاخه 12 متری32شاخه آجدارکیلوگرم
ثابت23,500
2,115
میلگرد 10 فولاد امینA2کارخانهشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم
ثابت23,670
2,130
میلگرد 12 فولاد امینA3کارخانهشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم
ثابت23,670
2,130
میلگرد 10 فولاد امینA3کارخانهشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم
ثابت23,850
2,147
میلگرد آریان فولاد
میلگرد آریان فولاد
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۱/۰۸۱۱:۰۱
نام محصولآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
میلگرد 16 آریان فولادA3کارخانهشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم
کاهش 100 تومان 23,250
2,093
میلگرد 18 آریان فولادA3کارخانهشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم
کاهش 100 تومان 23,250
2,093
میلگرد 20 آریان فولادA3کارخانهشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرم
کاهش 100 تومان 23,250
2,093
میلگرد 10 آریان فولادA2کارخانهشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم
افزایش 500 تومان 23,800
2,142
میلگرد 12 آریان فولادA2کارخانهشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم
کاهش 100 تومان 23,800
2,142
میلگرد 10 آریان فولادA3کارخانهشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم
کاهش 100 تومان 24,080
2,167
میلگرد 12 آریان فولادA3کارخانهشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم
کاهش 100 تومان 24,080
2,167
میلگرد 14 آریان فولادA3کارخانهشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 14 آریان فولادA2کارخانهشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 16 آریان فولادA2کارخانهشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد آریا ذوب
میلگرد آریا ذوب
به روز رسانی:۱۴۰۱/۱۲/۰۵۰۵:۱۲
نام محصولآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
میلگرد 10 آریا ذوبA2کارخانهشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 10 آریا ذوبA3کارخانهشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 12 آریا ذوبA3کارخانهشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 14 آریا ذوبA3کارخانهشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 16 آریا ذوبA3کارخانهشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 18 آریا ذوبA3کارخانهشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 20 آریا ذوبA3کارخانهشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 22 آریا ذوبA3کارخانهشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 25 آریا ذوبA3کارخانهشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 28 آریا ذوبA3کارخانهشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرم
تماس بگیرید
-