0
مرکزآهنکارشناس‌هانوشین آهنگرزاده
مشاهده ویدئو
نوشین آهنگرزادهسمت :کارشناس قوطی پروفیل و لوله
نوشین هستم کارشناس قوطی، پروفیل و لوله مجموعه بزرگ مرکزآهن. یک متولد 70م با لیسانس مدیریت جهانگردی. من بیش از 10 سال سابقه کاری دارم که این سوابق در زمینه فروش نبودن اما من را برای موقعیت فعلیم آماده کردن. قبل از اینکه به مرکزآهن بپیوندم در یک آموزشگاه کامپیوتری مشغول به کار بودم و پیش از آن هم در زمینه گردشگری فعالیت می‌کردم. از نیمه دوم سال 99 وارد مرکزآهن شدم و جایگاه خودم را به عنوان کارشناس فروش پیدا کردم. از آرزوهای من راهنمایی مشتریان به بهترین نحو است.
ارتباط با کارشناس
پروفیل صنعتی کالوپ
پروفیل صنعتی کالوپ
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۷/۱۰۱۲:۰۷
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۷/۱۰۱۲:۰۷
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2/5
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2/5
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۷/۱۰۱۲:۰۷
تسمه کوره ای اصفهان
تسمه کوره ای اصفهان
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۷/۱۰۰۹:۰۷
تسمه کوره ای تهران
تسمه کوره ای تهران
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۷/۱۰۰۹:۰۷
تسمه ورقی
تسمه ورقی
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۷/۱۰۰۹:۰۷
پروفیل آلومینیوم
پروفیل آلومینیوم
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۷/۱۰۱۲:۰۷
لوله آتشخوار
لوله آتشخوار
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۷/۱۰۱۲:۰۷
قیمت لوله پلی اتیلن
قیمت لوله پلی اتیلن
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۷/۱۰۱۲:۰۷
پروفیل استیل
پروفیل استیل
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۷/۱۰۱۲:۰۷
قیمت پروفیل استیل دکوراتیو
قیمت پروفیل استیل دکوراتیو
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۷/۱۰۱۲:۰۷
تخته روسی
تخته روسی
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۷/۱۰۱۲:۰۷