مشاوران خرید آهن آلات

با شماره 03135155 تماس حاصل فرمایید

راحله یهرامیان
راحله بهرامیان
واحد میلگرد و صنایع مفتولی
تماس 09138139708
شکیلا فولادی مرکزآهن
شکیلا فولادی
واحد ورق
تماس 09138139124
رامین عطارد
رامین عطارد
واحد ورق
تماس 09138139739
مهسا جعفری
مهسا جعفری
واحد تیرآهن و نبشی ناودانی
تماس 09138139072
اسماعیل مهرابی مرکزآهن
اسماعیل محرابی
واحد صادرات
تماس 09138139486
مهناز اسماعیلی
مهناز اسماعیلی
واحد سیم و کابل
تماس 09138139169
زینب شاه نظری مرکزآهن
زینب شاه نظری
واحد ورق
تماس 09138139723
نفیسه قانعیان
نفیسه قانعیان
واحد عایق و پوشش
تماس 09138139672
سمیه نصر مرکزآهن
سمیه نصر
واحد تیرآهن و نبشی ناودانی
تماس 09138139453
مریم کریمی
مریم کریمی
واحد عایق و پوشش
تماس 09138139678
لموچی
ناهید لموچی
واحد میلگرد و صنایع مفتولی
تماس 09138139056
تماس 03191009009 ( اصفهان) 0