0
مشاهده ویدئو
سمانه آذرپورسمت :کارشناس فروش ورق
سلام سمانه آذرپور هستم، متولد 19 مهرماه سال 72. رشته تحصیلی من بیوشیمی بوده اما به دلیل علاقه به فروش و چالش‌های متنوع تصمیم گرفتم وارد بازار کار فروش بشم. این علاقه زیاد به من کمک کرد وارد مرکزآهن بشم و به عنوان کارشناس فروش ورق کار خودمو شروع کنم. این شغل تجربیات زیادی برای من به همراه داشت. امیدوارم بتونم از این تجربیات برای ارائه خدمات بهتر به شما استفاده کنم.
ارتباط با کارشناس
تسمه برنجی
تسمه برنجی
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۷/۱۰۱۲:۰۷
تسمه مسی
تسمه مسی
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۷/۱۰۱۲:۰۷
ورق سیاه گیلان
ورق سیاه گیلان
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۷/۱۰۱۲:۰۷
ورق سیاه فابریک st52
ورق سیاه فابریک st52
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۷/۱۰۰۲:۰۷
ورق سیاه نورد و لوله اهواز
ورق سیاه نورد و لوله اهواز
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۷/۱۰۰۲:۰۷
قیمت ورق آتشخوار
قیمت ورق آتشخوار
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۷/۱۰۰۲:۰۷
قیمت تسمه آریان فولاد
قیمت تسمه آریان فولاد
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۷/۰۹۰۲:۰۷
قیمت ورق فولاد مبارکه
قیمت ورق فولاد مبارکه
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۷/۰۹۰۳:۰۷
قیمت ورق سیاه فولاد سبا
قیمت ورق سیاه فولاد سبا
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۷/۰۹۰۳:۰۷
قیمت ورق st37 فولاد اصفهان
قیمت ورق st37 فولاد اصفهان
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۷/۱۰۰۲:۰۷
قیمت ورق برشی st52 فولاد مبارکه
قیمت ورق برشی st52 فولاد مبارکه
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۷/۱۰۰۲:۰۷
قیمت ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه اصفهان
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۷/۰۶۱۲:۰۷
ورق سیاه کاویان اهواز
ورق سیاه کاویان اهواز
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۷/۱۰۱۱:۰۷
قیمت ورق قطعات
قیمت ورق قطعات
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۷/۱۰۰۲:۰۷
A283 فولاد
A283 فولاد
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۷/۱۰۰۲:۰۷
ورق آلومینیوم آجدار اراک
ورق آلومینیوم آجدار اراک
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۷/۱۰۱۱:۰۷
ورق آلومینیوم آجدار پارس
ورق آلومینیوم آجدار پارس
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۷/۱۰۱۱:۰۷
ورق آلومینیوم پارس آلومان کار
ورق آلومینیوم پارس آلومان کار
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۷/۱۰۱۱:۰۷
ورق آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم اراک
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۷/۱۰۱۱:۰۷
ورق آلومینیوم پارس
ورق آلومینیوم پارس
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۷/۱۰۱۱:۰۷
ورق آلومینیوم آجدار پارس آلومان کار
ورق آلومینیوم آجدار پارس آلومان کار
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۷/۱۰۱۱:۰۷
ورق آلومینیوم کرکره
ورق آلومینیوم کرکره
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۷/۱۰۱۲:۰۷
ورق آلومینیوم رنگی
ورق آلومینیوم رنگی
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۷/۱۰۱۲:۰۷