4/5
1رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • 5عالی بود
 • 3خوب بود
 • 2معمولی بود
 • 1بد بود

ارزيابی قیمت ورق سیاه در بازار تركيه

 • تقاضا همچنان ضعيف و قيمت ها در روند كاهشی قرار دارد.

توليد كننده های تركيه در هفته منتهی به 28 سپتامبر قیمت ورق سیاه تحويل ماه نوامبر را در بازار داخلی 565 تا 570 دلار EXW پيشنهاد می دهند كه نسبت به 570 تا 580 دلار در يك هفته قبل كاهش يافته است. معاملات ورق سیاه تركيه در محدوده 560 تا 565 دلار گزارش شده است. در بازار واردات اوكراينی ها 550 دلار و روس ها 555 دلار CFR به بازار تركيه پيشنهاد می دهند. با اين كه تركيه در هفته گذشته تعرفه واردات بر محصولات فولادی وضع كرد به دليل كمبود عرضه در بازار چندان تأثيری بر واردات ورق سیاه به اين كشور نداشته است. در بخش صادرات نيز ترک ها كلاف گرم را  560 تا 565 دلار CFR به بازار اروپا پيشنهاد دادند كه نسبت به يك هفته قبل 10 دلار كاهش نشان می دهد.

ارزيابی اسلب صادراتی برزيل

كاهش تقاضا در آمريكا برزيلی ها را به بازار اروپا و آسيا سوق داده است. اين امر باعث كاهش بيشتر شاخص اسلب صادراتی برزيل در هفته منتهی به 28 سپتامبر شد. در ارزيابی 28 سپتامبر متال بولتن شاخص اسلب صادراتی برزيل به 500 تا 510 دلار FOB رسيد كه نسبت به 500 تا 530 دلار يک هفته قبل كاهش يافت.

برزيلی ها تلاش كردند قيمت های فروش خود را در حد 500 دلار نگه دارند اما پس از اتمام ارزيابی ها گزارشی مبنی بر انجام يک معامله به قيمت 485 دلار FOB به يكی از خريداران در شرق آسيا دريافت شد. پيشنهادهای خريداران اسلب برزيل پايين تر از انتظار فعالان بازار به 470 دلار FOB رسيده است.

در بيشتر مقاصد آسيايی خريداران اسلب برزيل 510 تا 515 دلار CFR و در اروپا 515 تا 520 دلار CFR را در نظر دارند. توليد كننده های اسلب برزيل به دليل افت تقاضا در آمريكا و داشتن موجودی بالا در انبارهای خود تمايل زيادی به فروش دارند و به همين دليل به دنبال بازارهای ديگر برای فروش هستند.

قیمت ورق سیاه

كاهش آرام قیمت روز ورق سیاه صادراتی هند

پيشنهادهای فروش ورق سیاه 2.00 ميلي متر هند به اروپا به محدوده 570 تا 580 دلار FOB معادل 610 دلار CFR رسيده است كه نسبت به دو هفته قبل 10 دلار كاهش يافته است. صادر كننده های فولاد مجبور شدند قيمت های فروش خود به بازار اروپا را كاهش دهند اما مشتريان اروپايی همچنان انتظار دارند قيمت ها باز هم كاهش يابد.

هندی ها در يكی دو هفته اخير تناژ  چندان زيادی به  اروپا صادر نكردند اما روس ها و ترک ها با حضور فعال در اروپا با قيمت های به مراتب پايين تری نسبت به هندی ها فروش داشتند. بر اساس شنيده ها پيشنهادهای فروش هندی ها به بازار ويتنام 560 دلار FOB برابر با 580 دلار CFR بوده است و يک محموله با قيمت مذكور در هفته گذشته به فروش رسيد. پيشنهاد های جديد برخی از فولاد سازهای هندی به اين كشور 555 دلار به ازای هر تن می باشد.

روس ها به بازار ويتنام بازگشته اند و رقابت سخت تر شده است. قيمت های پيشنهادی روس ها به اين بازار 565 دلار CFR است. قیمت ورق سیاه صادراتی هند به خاور ميانه با 5 تا 10 دلار كاهش هفتگی به 565 تا 570 دلار FOB برابر با 590 تا 595 دلار CFR رسيده است.

با اين كه قيمت های صادراتی هندی ها كاهشی است در بازار داخلی فولادسازها قيمت های فروش را 14 تا 21 دلار افزايش دادند. در صورتي كه تقاضای كافی در بازار داخلی ايجاد نشود هندی ها با كاهش بيشتر قيمت های صادراتی تناژهای بيشتری را به فروش خواهند رساند.

ورق سیاه صادراتی تركيه با قيمت های پايين در بازار ايتاليا

توليد كننده های كلاف گرم در ايتاليا تحت فشار قيمت های پايين واردات به خصوص از سوی فولاد سازهای تركيه قرار دارند. قیمت ورق سیاه تركيه در پايين ترين سطح نسبت به كشور های ديگر به بازار ايتاليا عرضه می شود. آخرين رزروهای ورق سیاه تركيه و هند به بازار ايتاليا 520 تا 530 يورو CFR يورو بوده است. اين در حالی است كه در هفته جاری پيشنهادهای فروش ترک ها به 500 تا 505 يورو CFR تحويل نوامبر كاهش يافته است.

به دليل قيمت های پايين واردات، مصرف كننده های كلاف گرم در تركيه توليدكننده های داخلی را مجبور به كاهش قيمت كردند تا جايي كه 20 يورو افت نسبت به دو هفته قبل به ثبت رسيد. لازم به ذكر است قيمت كلاف سرد و قیمت ورق گالوانيزه به دليل كم بودن تناژ وارداتی در دوره مذكور بدون تغيير بوده است.

كارشناسان معتقدند قيمت های واردات و به دنبال آن قيمت های داخلی در ماه اكتبر كاهش بيشتری خواهد داشت. در عين حال منابع داخلی اميدوارند قيمت های داخلی در ايتاليا با آغاز فروش سهميه های دسامبر در بازار واردات، به ثبات برسد. انتظار می رود مشتريان به دليل احتمال اتمام سهميه های واردات خريدهای خارجی تحويل دسامبر را متوقف كنند.

بازار جهانی بيلت در هفته منتهی به 28 سپتامبر

به واسطه بازار ضعيف محصولات نهايی فولادی و ذخاير كافی در انبارها، بهای بيلت در مناطق مختلف با كاهش مواجه شد. كم رونقی در بازار فولاد باعث شد قيمت ميلگرد در تركيه، CIS  خاور ميانه و آسيا با 5 تا 10 دلار كاهش همراه شود. در شرايط افت تقاضا در بازارهای بيلت، شرق آسيا در محاصره صادر كنننده های داخلی اين منطقه در كنار تركيه ، CIS و خاور ميانه قرار داشت.

شرايط بازار شرق آسيا با تداوم كاهش ارزش پول كشورهای اين منطقه و كم شدن قيمت محصولات نهايی رو به افول گذاشت و تقاضای واردات بيلت كاهش يافت. در روز جمعه محموله ای از بيلت اوكراين به قيمت 517 تا 520 دلار CFR به يك نورد كار در اندونزی به فروش رفت. در تركيه گزارشی مبنی بر فروش محموله ای به قيمت 478 دلار FOB به شرق آسيا گزارش شد اما مشخص شد كه اين معامله تحويل اواخر دسامبر بوده است.

بر اساس اين سفارش صادراتی تركيه می توان استنباط كرد كه تقاضای داخلی بيلت و ميلگرد در اين كشور تا پايان سال در شرايط مطلوبی قرار نخواهد داشت. توليد كننده های CIS قيمت های پيشنهادی به بازار تركيه را كاهش دادند و به 485 تا 500 دلار رساندند. در اين شرايط تنها تقاضای خريد مطرح شده از سوی ترک ها 477 دلار CFR بود.

به طور كلی بازارهای CIS خاور ميانه و آفريقا در هفته گذشته بی تحرک بودند. تامين كننده ها سهميه  های ماه اكتبر و بعضا نوامبر را به بازار عرضه  كرده اند و انتظار می رود در هفته پيش رو شرايط واقعی بازار روشن تر شود. در حالی كه پيشنهادهای فروشنده در محدوده 475 تا 480 دلار FOB دريای سياه قرار داشت خريداران در خاور ميانه و آفريقا بر 465 دلار تاكيد داشتند. با اين وجود محموله ای از بيلت CIS به قيمت 470 تا 475 دلار FOB به مصر فروخته شد.

4/5
1رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • 5عالی بود
 • 3خوب بود
 • 2معمولی بود
 • 1بد بود

پیشنهاد می کنیم مطالعه کنید

0

سوالات و نظرات کاربران

نمایش موافق ترین ها
  0

  سوالات و نظرات کاربران

  اختیاری

  اشتراک گذاری