ردیف نوع پروفیل ضخامت(mm) طول شاخه(cm) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 سپری پروفیل 507 1.5 6 11.2 کارخانه تهران 16500
2 لنگه دری پروفیل 508 1.5 6 11.2 کارخانه تهران 16500
3 چهارچوبی پروفیل 509 1.5 6 11.2 کارخانه تهران 16500
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.