ردیف نوع پروفیل ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 سپری پروفیل 507 2 6 15 اصفهان/کارخانه 10050
2 لنگه دری پروفیل 508 2 6 15 اصفهان/کارخانه 10050
3 چهارچوبی پروفیل 509 2 6 15 اصفهان/کارخانه 10050
4 چهارچوبی فلزی ساده 1-86 2 6/60 24.2 اصفهان/کارخانه 10050
5 چهارچوب فلزی فرانسوی 11-86 2 6/60 24.6 اصفهان/کارخانه 10050
6 چهارچوبی نگین 2 6/60 31 اصفهان/کارخانه 10050
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.