همراهان گرامی به علت نوسانات لحظه ای بازار ، جهت دریافت قیمت نهایی محصولات ، با دفتر فروش تماس حاصل فرمائید

شماره تماس 35155-031

**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

لوله گاز توکار سپاهان

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گاز سپاهان 1/2 2 کارخانه اصفهان 6 7006
2 لوله گاز سپاهان 3/4 2 کارخانه اصفهان 6 7006
3 لوله گاز سپاهان 1 2 کارخانه اصفهان 6 6952
4 لوله گاز سپاهان "1/4 1 2 کارخانه اصفهان 6 6952
5 لوله گاز سپاهان "1/2 1 2 کارخانه اصفهان 6 6952
6 لوله گاز سپاهان 2 2 کارخانه اصفهان 6 6952
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله گاز روکار سپاهان

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گاز سپاهان 1/2 2.5 کارخانه اصفهان 6 6876
2 لوله گاز سپاهان 3/4 2.5 کارخانه اصفهان 6 6876
3 لوله گاز سپاهان 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 6821
4 لوله گاز سپاهان "1/4 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 6821
5 لوله گاز سپاهان "1/2 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 6821
6 لوله گاز سپاهان 2 2.5 کارخانه اصفهان 6 6821
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله گاز روکار کچو

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گاز کچو 1/2 2.5 کارخانه اصفهان 6 6800
2 لوله گاز کچو 3/4 2.5 کارخانه اصفهان 6 6800
3 لوله گاز کچو 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 6750
4 لوله گاز کچو "1/4 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 6750
5 لوله گاز کچو "1/2 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 6750
6 لوله گاز کچو 2 2.5 کارخانه اصفهان 6 6750
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله گاز توکار کچو

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحول طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گاز کچو 1/2 2 کارخانه اصفهان 6 6950
2 لوله گاز کچو 3.4 2 کارخانه اصفهان 6 6950
3 لوله گاز کچو 1 2 کارخانه اصفهان 6 6930
4 لوله گاز کچو "1/4 1 2 کارخانه اصفهان 6 6930
5 لوله گاز کچو "1/2 1 2 کارخانه اصفهان 6 6930
6 لوله گاز کچو 2 2 کارخانه اصفهان 6 6930
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.