همراهان گرامی به علت نوسانات لحظه ای بازار ، جهت دریافت قیمت نهایی محصولات ، با دفتر فروش تماس حاصل فرمائید

شماره تماس 35155-031

لوله گاز توکار سپاهان

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گاز سپاهان 1/2 2 کارخانه اصفهان 6 6465
2 لوله گاز سپاهان 3/4 2 کارخانه اصفهان 6 6465
3 لوله گاز سپاهان 1 2 کارخانه اصفهان 6 6410
4 لوله گاز سپاهان "1/4 1 2 کارخانه اصفهان 6 6410
5 لوله گاز سپاهان "1/2 1 2 کارخانه اصفهان 6 6410
6 لوله گاز سپاهان 2 2 کارخانه اصفهان 6 6410
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله گاز روکار سپاهان

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گاز سپاهان 1/2 2.5 کارخانه اصفهان 6 6245
2 لوله گاز سپاهان 3/4 2.5 کارخانه اصفهان 6 6245
3 لوله گاز سپاهان 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 6195
4 لوله گاز سپاهان "1/4 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 6195
5 لوله گاز سپاهان "1/2 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 6195
6 لوله گاز سپاهان 2 2.5 کارخانه اصفهان 6 6195
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله گاز روکار کچو

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گاز کچو 1/2 2.5 کارخانه اصفهان 6 6100
2 لوله گاز کچو 3/4 2.5 کارخانه اصفهان 6 6100
3 لوله گاز کچو 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 5900
4 لوله گاز کچو "1/4 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 5900
5 لوله گاز کچو "1/2 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 5900
6 لوله گاز کچو 2 2.5 کارخانه اصفهان 6 5900
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله گاز توکار کچو

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحول طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گاز کچو 1/2 2 کارخانه اصفهان 6 6340
2 لوله گاز کچو 3.4 2 کارخانه اصفهان 6 6340
3 لوله گاز کچو 1 2 کارخانه اصفهان 6 6320
4 لوله گاز کچو "1/4 1 2 کارخانه اصفهان 6 6320
5 لوله گاز کچو "1/2 1 2 کارخانه اصفهان 6 6320
6 لوله گاز کچو 2 2 کارخانه اصفهان 6 6320
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.