ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله اسپیرال 16 4.5 اصفهان/کارخانه 12 تماس بگیرید
2 لوله اسپیرال 16 6 اصفهان/کارخانه 6 تماس بگیرید
3 لوله اسپیرال 16 6 اصفهان/کارخانه 12 تماس بگیرید
4 لوله اسپیرال 18 6 اصفهان/کارخانه 12 تماس بگیرید
5 لوله اسپیرال 20 6 اصفهان/کارخانه 12 تماس بگیرید
6 لوله اسپیرال 24 6 اصفهان/کارخانه 12 تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.