تسمه کوره ای انبار اصفهان

ردیف سایز(cm) ضخامت(mm) طول(m) محل تحویل قیمت نمودار
1 2 5-6 5-7 انبار اصفهان تماس بگیرید
2 2.5 5-6 5-7 انبار اصفهان تماس بگیرید
3 3 5-6 5-7 انبار اصفهان تماس بگیرید
4 4 5-6 5-7 انبار اصفهان تماس بگیرید
5 5 5-6 5-7 انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


تسمه کوره ای انبار تهران

ردیف سایز(cm) ضخامت(mm) طول(m) محل تحویل قیمت نمودار
1 2.5 5-6 5-7 تهران تماس بگیرید
2 3 5-6 5-7 تهران تماس بگیرید
3 4 5-6 5-7 تهران تماس بگیرید
4 5 5-6 5-7 تهران تماس بگیرید
5 2 5-6 5-7 تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


تسمه ورقی اصفهان

ردیف سایز(cm) ضخامت(mm) طول(m) محل تحویل قیمت نمودار
1 2 5 6 انبار اصفهان تماس بگیرید
2 2.5 5 6 انبار اصفهان تماس بگیرید
3 3 5 6 انبار اصفهان تماس بگیرید
4 4 5 6 انبار اصفهان تماس بگیرید
5 5 5 6 انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.