**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

تسمه کوره ای انبار اصفهان

ردیف سایز(cm) ضخامت(mm) طول(m) محل تحویل قیمت نمودار
1 2 5-6 5-7 انبار اصفهان 5650
2 2.5 5-6 5-7 انبار اصفهان 5650
3 3 5-6 5-7 انبار اصفهان 5650
4 4 5-6 5-7 انبار اصفهان 5650
5 5 5-6 5-7 انبار اصفهان 5650
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


تسمه کوره ای انبار تهران

ردیف سایز(cm) ضخامت(mm) طول(m) محل تحویل قیمت نمودار
1 2.5 5-6 5-7 تهران 5580
2 3 5-6 5-7 تهران 5580
3 4 5-6 5-7 تهران 5580
4 5 5-6 5-7 تهران 5580
5 2 5-6 5-7 تهران 5580
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


تسمه ورقی اصفهان

ردیف سایز(cm) ضخامت(mm) طول(m) محل تحویل قیمت نمودار
1 2 5 6 انبار اصفهان 6500
2 2.5 5 6 انبار اصفهان 6500
3 3 5 6 انبار اصفهان 6500
4 4 5 6 انبار اصفهان 6500
5 5 5 6 انبار اصفهان 6500
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.