**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

تسمه کوره ای انبار اصفهان

ردیف سایز(cm) ضخامت(mm) طول(m) محل تحویل قیمت نمودار
1 2 5-6 5-7 انبار اصفهان 5800
2 2.5 5-6 5-7 انبار اصفهان 5800
3 3 5-6 5-7 انبار اصفهان 5800
4 4 5-6 5-7 انبار اصفهان 5800
5 5 5-6 5-7 انبار اصفهان 5800
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


تسمه کوره ای انبار تهران

ردیف سایز(cm) ضخامت(mm) طول(m) محل تحویل قیمت نمودار
1 2.5 5-6 5-7 تهران 5750
2 3 5-6 5-7 تهران 5750
3 4 5-6 5-7 تهران 5750
4 5 5-6 5-7 تهران 5750
5 2 5-6 5-7 تهران 5750
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


تسمه ورقی اصفهان

ردیف سایز(cm) ضخامت(mm) طول(m) محل تحویل قیمت نمودار
1 2 5 6 انبار اصفهان 6120
2 2.5 5 6 انبار اصفهان 6120
3 3 5 6 انبار اصفهان 6120
4 4 5 6 انبار اصفهان 6120
5 5 5 6 انبار اصفهان 6120
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.