ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه آجدار A2 کارخانه پارس آرمان کیلوگرم 3740
2 10 شاخه آجدار A2 کارخانه پارس آرمان کیلوگرم 3520
3 12 شاخه آجدار A2 کارخانه پارس آرمان کیلوگرم 3520
4 10 شاخه آجدار A3 کارخانه پارس آرمان کیلوگرم تماس بگیرید
5 12 شاخه آجدار A3 کارخانه پارس آرمان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.