کلاف آجدار

کلاف آجدار کویر کاشان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت(تومان) نمودار
1 8 کلاف آجدار A2 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2450
2 8 کلاف آجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2500
3 10 کلاف آجدار A2 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2450
4 10 کلاف آجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2500
5 12 کلاف آجدار A2 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2450
6 12 کلاف آجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2500
7 14 کلاف آجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
8 16 کلاف آجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


کلاف آجدار کوثر اهواز

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت(تومان) نمودار
1 6.5 کلاف آجدار A2 کارخانه کوثر اهواز کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


کلاف آجدار نطنز

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت(تومان) نمودار
1 6.5 کلاف آجدار A2 کارخانه نطنز کیلوگرم 2305
2 8 کلاف آجدار A2 کارخانه نطنز کیلوگرم 2370
3 10 کلاف آجدار A2 کارخانه نطنز کیلوگرم 2370
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.