همراهان گرامی به علت نوسانات لحظه ای بازار ، جهت دریافت قیمت نهایی محصولات ، با دفتر فروش تماس حاصل فرمائید

شماره تماس 35155-031

ورق رنگی چین

ردیف رنگ ورق ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 قرمز 3000 0.16 رول 1 چین انبار تهران 19560
2 سفال 8004 0.16 رول 1 چین انبار تهران 19560
3 قهوه ای سوخته 8017 0.16 رول 1 چین انبار تهران 19560
4 صورتی 4003 0.18 رول 1 چین انبار تهران 18560
5 بنفش 4004 0.18 رول 1 چین انبار تهران 18560
6 سفال 8004 0.18 رول 1 چین انبار تهران 18560
7 قهوه ای سوخته 8017 0.18 رول 1 چین انبار تهران 18560
8 پرتقالی 1028 0.23 رول 1 چین انبار تهران 18560
9 نارنجی 2004 0.23 رول 1 چین انبار تهران 18860
10 قرمز 3000 0.23 رول 1 چین انبار تهران 20210
11 آبی 5015 0.23 رول 1 چین انبار تهران 17460
12 سفال 8004 0.23 رول 1 چین انبار تهران 20360
13 قهوه ای سوخته 8017 0.23 رول 1 چین انبار تهران 20260
14 سفید 9016 0.23 رول 1 چین انبار تهران 19560
15 بنفش 4004 0.25 رول 1 چین انبار تهران 17560
16 سفال 8004 0.25 رول 1 چین انبار تهران 17660
17 نارنجی 2004 0.28 رول 1 چین انبار تهران 18560
18 قرمز3000 0.28 رول 1 چین انبار تهران 18010
19 آبی 5015 0.28 رول 1 چین انبار تهران 16060
20 سفال 8004 0.28 رول 1 چین انبار تهران 16160
21 قهوه ای سوخته 8017 0.28 رول 1 چین انبار تهران 18210
22 سفید 9016 0.28 رول 1 چین انبار تهران 17360
23 سفال 8004 0.3 رول 1 چین انبار تهران 16560
24 پرتقالی 1028 0.35 رول 1 چین انبار تهران 14060
25 نارنجی 2004 0.35 رول 1 چین انبار تهران 14610
26 آبی 5015 0.35 رول 1 چین انبار تهران 13860
27 سبز 6024 0.35 رول 1 چین انبار تهران 13860
28 سفال 8004 0.35 رول 1 چین انبار تهران 13960
29 قهوه ای سوخته 8017 0.35 رول 1 چین انبار تهران 14960
30 سفید 9016 0.35 رول 1 چین انبار تهران 15060
31 پرتقالی 1028 0.4 رول 1 چین انبار تهران 13210
32 نارنجی 2004 0.4 رول 1 چین انبار تهران 13910
33 قرمز 3000 0.4 رول 1 چین انبار تهران 15560
34 آبی 5015 0.4 رول 1 چین انبار تهران 13060
35 سبز 6024 0.4 رول 1 چین انبار تهران 13060
36 سفال 8004 0.4 رول 1 چین انبار تهران 13060
37 قهوه ای سوخته 8017 0.4 رول 1 چین انبار تهران 13560
38 سفید 9016 0.4 رول 1 چین انبار تهران 13560
39 پرتقالی 1028 0.4 رول 1.25 چین انبار تهران 13260
40 نارنجی 2004 0.4 رول 1.25 چین انبار تهران 13260
41 قرمز 3000 0.4 رول 1.25 چین انبار تهران 13360
42 آبی 5015 0.4 رول 1.25 چین انبار تهران 13260
43 سبز 6024 0.4 رول 1.25 چین انبار تهران 13260
44 صورتی 4003 0.4 رول 1.25 چین انبار تهران 13260
45 بنفش 4005 0.4 رول 1.25 چین انبار تهران 13260
46 سفال 8004 0.4 رول 1.25 چین انبار تهران 13260
47 قهوه ای سوخته 8017 0.4 رول 1.25 چین انبار تهران 14560
48 سفید 9016 0.4 رول 1.25 چین انبار تهران 13210
49 پرتقالی 1028 0.45 رول 1 چین انبار تهران 13060
50 سفال 8004 0.45 رول 1 چین انبار اصفهان 12810
51 آبی 5015 0.45 رول 1.25 چین انبار تهران 13510
52 صورتی 4003 0.45 رول 1.25 چین انبار تهران 12960
53 بنفش 4004 0.45 رول 1.25 چین انبار تهران 12960
54 سبز 4005 0.45 رول 1.25 چین انبار تهران 12960
55 سفید 9016 0.45 رول 1.25 چین انبار تهران 13310
56 پرتقالی 1028 0.47 رول 1 چین انبار تهران 12360
57 نارنجی 2004 0.47 رول 1 چین انبار تهران 13460
58 قرمز 3000 0.47 رول 1 چین انبار تهران 12460
59 آبی 5015 0.47 رول 1 چین انبار تهران 12660
60 سبز 6024 0.47 رول 1 چین انبار تهران 12360
61 سفال 8004 0.47 رول 1 چین انبار تهران 12410
62 قهوه ای سوخته 8017 0.47 رول 1 چین انبار تهران 13960
63 سفید 9016 0.47 رول 1 چین انبار تهران 12960
64 پرتقالی 1028 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 12710
65 نارنجی 2004 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 13060
66 قرمز 3000 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 13160
67 آبی 5015 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 13210
68 سبز 6024 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 12660
69 صورتی 4003 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 12660
70 بنفش 4005 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 12660
71 سفال 8004 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 12660
72 قهوه ای سوخته 8017 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 14310
73 سفید 9016 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 12660
74 ورق آبی 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
75 ورق نارنجی 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
76 ورق قهوه ای 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
77 ورق سفید 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
78 ورق قرمز 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
79 ورق سبز 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
80 ورق پرتقالی 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
81 ورق قرمز 3000 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
82 ورق سفال 8004 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
83 ورق آبی 5015 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
84 ورق سفید 9016 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
85 ورق نارنجی 2004 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
86 ورق سبز 6024 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
87 ورق کرم 9001 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
88 ورق قهوه ای سوخته 8017 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
89 ورق پرتقالی 1028 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.