ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 36تا50 شیت دلخواه اصفهان کارخانه 2080
2 50تا 70 شیت دلخواه اصفهان کارخانه تماس بگیرید
3 70به بالا شیت دلخواه اصفهان کارخانه تماس بگیرید
4 100 به بالا شیت دلخواه اصفهان کارخانه 2240
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.