ورق اسیدشویی

ردیف ضخامت(mm) ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 2.3 1250 فولاد مبارکه کارخانه 2725
2 2.5 795 فولاد مبارکه کارخانه 2715
3 2.5 1000 فولاد مبارکه کارخانه 2715
4 2.5 1000 فولاد مبارکه کارخانه تماس بگیرید
5 2.5 1015 فولاد مبارکه کارخانه تماس بگیرید
6 2.5 1075 فولاد مبارکه کارخانه تماس بگیرید
7 2.5 1250 فولاد مبارکه کارخانه تماس بگیرید
8 2.5 1250 فولاد مبارکه کارخانه تماس بگیرید
9 2.6 950 فولاد مبارکه کارخانه تماس بگیرید
10 2.6 1410 فولاد مبارکه کارخانه تماس بگیرید
11 2.6 1514 فولاد مبارکه کارخانه تماس بگیرید
12 2.8 1500 فولاد مبارکه کارخانه تماس بگیرید
13 3.2 990 فولاد مبارکه کارخانه تماس بگیرید
14 3.3 1412 فولاد مبارکه کارخانه تماس بگیرید
15 2 1250 فولاد مبارکه کارخانه 2715
16 2.35 1200 فولاد مبارکه کارخانه 2715
17 2.5 1000 فولاد مبارکه کارخانه 2635
18 2.5 1250 فولاد مبارکه کارخانه 1250
19 2.9 1250 فولاد مبارکه کارخانه 1250
20 3 1210 فولاد مبارکه کارخانه 2715
21 3.2 1000 فولاد مبارکه کارخانه 2415
22 3.5 1162 فولاد مبارکه کارخانه 2400
23 3.7 1135 فولاد مبارکه کارخانه 2360
24 4 1213 فولاد مبارکه کارخانه 2415
25 4 1250 فولاد مبارکه کارخانه 2415
26 5.3 1015 فولاد مبارکه کارخانه 2415
27 5.3 1045 فولاد مبارکه کارخانه 2415
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.